Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1999 r. separator

Nr 98

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (16,6 MB)

< Dziennik nr 97

Dziennik nr 99 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1150 Obwieszczenie Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 listopada 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie dóbr kultury. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1150 (2,2 MB)
1149 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 25 listopada 1999 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1149 (2,5 MB)
1148 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 1999 r. w sprawie przeznaczenia środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na odprawy dla pracowników przemysłu obronnego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1148 (1,6 MB)
1147 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 1999 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie wychowankom opuszczającym niektóre placówki opiekuńczo-wychowawcze, resocjalizacyjne, zakłady dla nieletnich oraz rodziny zastępcze. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1147 (2,6 MB)
1146 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie nadawania Medalu Wojska Polskiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1146 (1,3 MB)
1145 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności organów dozoru technicznego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1145 (462,9 kB)
1144 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 1999 r. w sprawie ustalenia listy towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej, do których stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 0%. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1144 (1,6 MB)
1143 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 1999 r. w sprawie kas rejestrujących. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1143 (1,9 MB)
1142 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 1999 r. w sprawie określenia minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej oraz minimalnej wysokości sumy gwarancyjnej na rzecz jednego klienta z tytułu umowy ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z prowadzoną działalnością przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1142 (1,5 MB)
1141 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1999 r. w sprawie wysokości kwot oraz sposobu podawania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych, którym umorzono znaczące kwoty zaległości podatkowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1141 (952,6 kB)
1140 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pełnienia służby poza granicami państwa przez żołnierzy zawodowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1140 (526,2 kB)
1139 Oświadczenie Rządowe z dnia 20 września 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzecząpospolitą Polską Konwencji o koncyliacji i arbitrażu w ramach KBWE, sporządzonej w Sztokholmie dnia 15 grudnia 1992 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1139 (1,5 MB)
1138 Konwencja o koncyliacji i arbitrażu w ramach KBWE, sporządzona w Sztokholmie dnia 15 grudnia 1992 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1138 (16,6 MB)

< Dziennik nr 97

Dziennik nr 99 >