Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1999 r. separator

Nr 96

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (2,0 MB)

< Dziennik nr 95

Dziennik nr 97 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1133 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1999 r. o sprostowaniu błędów. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1133 (760,9 kB)
1132 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 listopada 1999 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1132 (760,9 kB)
1131 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów pochodzących z Królestwa Belgii. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1131 (641,4 kB)
1130 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 1999 r. w sprawie norm powierzchni mieszkalnej dla osób uprawnionych do kwater wojskowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1130 (1,5 MB)
1129 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1129 (1,6 MB)
1128 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 1999 r. w sprawie zakresu dodatkowych informacji podawanych w sprawozdaniach finansowych banków oraz w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych banków będących emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu lub emitentami papierów wartościowych ubiegającymi się o ich dopuszczenie do publicznego obrotu. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1128 (1,5 MB)
1127 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 1999 r. w sprawie zakresu informacji podawanych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych jednostek będących emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu lub emitentami papierów wartościowych ubiegającymi się o ich dopuszczenie do publicznego obrotu. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1127 (1,6 MB)
1126 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 1999 r. w sprawie określenia ostrzejszych kryteriów od zawartych w przepisach ustawy o rachunkowości w odniesieniu do jednostek będących emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu lub emitentami papierów wartościowych ubiegającymi się o ich dopuszczenie do publicznego obrotu. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1126 (872,2 kB)
1125 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie trybu i warunków wydawania i cofania pozwolenia na stosowanie zabezpieczenia generalnego i zabezpieczenia ryczałtowego oraz wypadków, w których zabezpieczenia te można stosować, a także sposobu określania wysokości zabezpieczenia ryczałtowego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1125 (2,3 MB)
1124 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1124 (1,2 MB)
1123 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1123 (1,0 MB)
1122 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1122 (517,1 kB)
1121 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1121 (550,3 kB)
1120 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Łączności. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1120 (550,3 kB)
1119 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1119 (1,9 MB)
1118 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1118 (578,2 kB)
1117 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1117 (1,1 MB)
1116 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1999 r. w sprawie trybu postępowania organów Inspekcji Handlowej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1116 (3,5 MB)
1115 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamowania osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1115 (1,9 MB)
1114 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i sposobu wydawania funkcjonariuszom finansowych organów dochodzenia i niefinansowych organów dochodzenia upoważnień do wymierzania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe oraz szczegółowych zasad ich wymierzania i sposobu uiszczania. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1114 (1,3 MB)
1113 Oświadczenie Rządowe z dnia 24 września 1999 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Porozumienia o ochronie nietoperzy w Europie, podpisanego w Londynie dnia 4 grudnia 1991 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1113 (565,6 kB)
1112 Porozumienie o ochronie nietoperzy w Europie, podpisane w Londynie dnia 4 grudnia 1991 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1112 (4,0 MB)
1111 Oświadczenie Rządowe z dnia 24 września 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzonej w Espoo dnia 25 lutego 1991 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1111 (1,5 MB)
1110 Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzona w Espoo dnia 25 lutego 1991 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1110 (15,8 MB)
1109 Oświadczenie rządowe z dnia 24 września 1999 r. w sprawie przystąpienia przez Rzeczpospolitą Polską do Porozumienia o ochronie małych waleni Bałtyku i Morza Północnego, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 17 marca 1992 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1109 (1,2 MB)
1108 Porozumienie o ochronie małych waleni Bałtyku i Morza Północnego, sporządzone w Nowym Jorku dnia 17 marca 1992 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1108 (6,6 MB)
1107 Ustawa z dnia 5 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1107 (1,2 MB)
1106 Ustawa z dnia 4 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1106 (2,0 MB)

< Dziennik nr 95

Dziennik nr 97 >