Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1999 r. separator

Nr 94

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (1,2 MB)

< Dziennik nr 93

Dziennik nr 95 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1099 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 listopada 1999 r. sygn. akt U. 6/99. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1099 (1,2 MB)
1098 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1098 (1,2 MB)
1097 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1097 (2,0 MB)
1096 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ochrony i zbioru płodów runa leśnego oraz zasad lokalizowania pasiek na obszarach leśnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1096 (572,3 kB)
1095 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przedmiotów, które w razie orzeczenia ich przepadku przekazuje się bezpośrednio innym organom niż właściwy urząd skarbowy. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1095 (572,3 kB)
1094 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie rozszerzenia zakresu świadczeń pracowniczych podlegających zaspokojeniu ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1094 (999,1 kB)
1093 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obowiązków sprawozdawczych domów maklerskich, banków prowadzących działalność maklerską, banków prowadzących rachunki papierów wartościowych oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1093 (347,9 kB)
1092 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków oraz sposobów i terminów przechowywania towarów w depozycie urzędu celnego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1092 (2,2 MB)
1091 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie przekształceń w Wyższej Szkole Zawodowej Administracji Publicznej w Sulechowie. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1091 (600,4 kB)
1090 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1090 (1,2 MB)
1089 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1089 (626,9 kB)
1088 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1999 r. w sprawie wskaźników przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2000 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1088 (626,9 kB)
1087 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 sierpnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzonej w Genewie dnia 1 lipca 1970 r., oraz ogłoszenia jednolitego tekstu tej umowy. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1087 (26,8 MB)
1086 Umowa Europejska dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzona w Genewie dnia 1 lipca 1970 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1086 (1,2 MB)

< Dziennik nr 93

Dziennik nr 95 >