Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1999 r. separator

Nr 93

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (4,5 MB)

< Dziennik nr 92

Dziennik nr 94 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1085 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 października 1999 r. o sprostowaniu błędu. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1085 (1,7 MB)
1084 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 listopada 1999 r. sygn. akt SK. 11/99. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1084 (510,8 kB)
1083 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 listopada 1999 r. sygn. akt U. 8/98. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1083 (488,4 kB)
1082 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 8 listopada 1999 r. w sprawie ustalenia tabeli stanowisk, kwalifikacji i wynagrodzenia pracowników izb morskich. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1082 (1,4 MB)
1081 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosku o udostępnienie danych osobowych, zgłoszenia zbioru danych do rejestracji oraz imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1081 (3,2 MB)
1080 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 października 1999 r. w sprawie określenia rodzaju prób, zakresu badań i sposobu prowadzenia dokumentacji przy badaniach kontrolnych występowania zakażeń zwierząt oraz pozostałości chemicznych, biologicznych, leków i skażeń promieniotwórczych w tkankach zwierząt, mięsie, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niejadalnych surowcach zwierzęcych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1080 (2,8 MB)
1079 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie określenia organów oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli obrotu dewizowego związanego z celami specjalnymi w jednostkach podległych, podporządkowanych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1079 (2,2 MB)
1078 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 5 listopada 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1078 (1,3 MB)
1077 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada 1999 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1077 (6,0 MB)
1076 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie ustalenia wykazu sprzętu i urządzeń sportowych oraz aparatury i środków do odnowy biologicznej oraz rehabilitacji ruchowej przeznaczonych dla reprezentacji narodowych i olimpijskich oraz do celów ratownictwa, zwolnionych od cła, przywożonych przez organizacje i stowarzyszenia kultury fizycznej o zasięgu ogólnopolskim. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1076 (6,1 MB)
1075 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 listopada 1999 r. w sprawie sposobu, trybu i warunków badania towarów przedstawionych organowi celnemu. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1075 (934,4 kB)
1074 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1074 (1,0 MB)
1073 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 1999 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałbrzychu. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1073 (623,4 kB)
1072 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 1999 r. w sprawie przekształceń w Gorzowskiej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1072 (623,4 kB)
1071 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 października 1999 r. w sprawie wymagań jakim powinni odpowiadać egzaminatorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych, oraz warunków wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji egzaminatorów. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1071 (819,0 kB)
1070 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1999 r. w sprawie wynagrodzenia członków Rady Służby Cywilnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1070 (770,0 kB)
1069 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zasad i harmonogramu programu prywatyzacji Spółek Cukrowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1069 (770,0 kB)
1068 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1068 (1,7 MB)
1067 Oświadczenie Rządowe z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską, a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o ekstradycji, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 10 lipca 1996 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1067 (788,3 kB)
1066 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o ekstradycji, sporządzona w Waszyngtonie dnia 10 lipca 1996 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1066 (5,2 MB)
1065 Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o ratyfikacji Konwencji o bezpieczeństwie personelu Organizacji Narodów Zjednoczonych i personelu współdziałającego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1065 (485,1 kB)
1064 Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o ratyfikacji Wspólnej konwencji bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, sporządzonej w Wiedniu dnia 5 września 1997 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1064 (485,1 kB)
1063 Ustawa z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1063 (4,5 MB)

< Dziennik nr 92

Dziennik nr 94 >