Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1999 r. separator

Nr 92

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (1,3 MB)

< Dziennik nr 91

Dziennik nr 93 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1062 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 listopada 1999 r. sygn. akt K. 28/98. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1062 (1,2 MB)
1061 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie wzoru książeczki badań profilaktycznych dla osoby, która była lub jest zatrudniona w warunkach narażenia zawodowego w zakładach stosujących azbest w procesach technologicznych, oraz sposobu jej wypełnienia i aktualizacji. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1061 (823,3 kB)
1060 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 października 1999 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy Straży Granicznej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1060 (823,3 kB)
1059 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 października 1999 r. w sprawie świadczeń socjalnych przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej oraz członkom ich rodzin. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1059 (1,2 MB)
1058 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1058 (1,5 MB)
1057 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 listopada 1999 r. w sprawie rejestru głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1057 (1,5 MB)
1056 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 października 1999 r. w sprawie wzruszenia prawomocnych orzeczeń dyscyplinarnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1056 (2,7 MB)
1055 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczej służby wojskowej i nadterminowej zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1055 (1,6 MB)
1054 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do kolejowych przewozów pasażerskich. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1054 (446,6 kB)
1053 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zniszczeniu towaru, zrzeczeniu na rzecz Skarbu Państwa oraz powrotnym wywozie. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1053 (3,7 MB)
1052 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia działalności w wolnych obszarach celnych i składach wolnocłowych, wypadków, w których organ celny może wprowadzić zakazy lub ograniczenia dotyczące tej działalności, oraz ogólnych warunków i wzorów ewidencji prowadzonych w wolnych obszarach celnych i składach wolnocłowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1052 (3,4 MB)
1051 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania organu celnego przy przeprowadzeniu rewizji celnej, pobieraniu próbek towarów, weryfikacji lub przy unieważnieniu zgłoszeń celnych oraz zwalnianiu towarów. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1051 (1,6 MB)
1050 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1999 r. w sprawie trybu i zasad nieodpłatnego pobierania prób towarów przez organy Inspekcji Handlowej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1050 (1,8 MB)
1049 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki corocznych opłat wnoszonych przez przedsiębiorstwa energetyczne, którym została udzielona koncesja. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1049 (1021,6 kB)
1048 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1048 (528,9 kB)
1047 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1047 (2,3 MB)
1046 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji oraz opłat z tytułu udzielonego poręczenia lub gwarancji. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1046 (425,1 kB)
1045 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1045 (583,1 kB)
1044 Ustawa z dnia 18 marca 1999 r. o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1044 (1,3 MB)

< Dziennik nr 91

Dziennik nr 93 >