Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1999 r. separator

Nr 9

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (1,1 MB)

< Dziennik nr 8

Dziennik nr 10 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
85 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 1999 r. w sprawie czynszu najmu lokali mieszkalnych Służby Więziennej, opłat dodatkowych oraz zasad zwrotu różnicy w opłatach czynszowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 85 (1,7 MB)
84 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 stycznia 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy organizowaniu lub urządzaniu targów, spędów i wystaw zwierząt oraz prowadzeniu schronisk dla zwierząt. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 84 (1,4 MB)
83 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 stycznia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie transportu i gospodarki morskiej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 83 (529,1 kB)
82 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 stycznia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stopniu niepełnosprawności, trybu postępowania przy orzekaniu oraz zakresu, składu i sposobu działania zespołów orzekających, a także jednolitego wzoru legitymacji dokumentującej niepełnosprawność oraz organów uprawnionych do jej wystawiania. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 82 (3,3 MB)
81 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 stycznia 1999 r. w sprawie dowodów stanowiących podstawę wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 81 (1,9 MB)
80 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 15 stycznia 1999 r. w sprawie utworzenia specjalistycznej jednostki nadzoru oraz określenia jej organizacji i zakresu powierzonych zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 80 (1,3 MB)
79 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1999r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 79 (646,6 kB)
78 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1999 r. w sprawie zasad i trybu wydawania wojewódzkiego dziennika urzędowego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 78 (1,5 MB)
77 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie określenia gmin zagrożonych strukturalną recesją i degradacją społeczną, w których stosuje się szczególne instrumenty ekonomiczno-finansowe i inne preferencje oraz przyznaje się prawo do zasiłku i strypendium zamieszkałym w nich bezrobotnym. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 77 (1,6 MB)
76 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 76 (1,3 MB)
75 Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 75 (1,1 MB)

< Dziennik nr 8

Dziennik nr 10 >