Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1999 r. separator

Nr 88

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (1,2 MB)

< Dziennik nr 87

Dziennik nr 89 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
995 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości opłat za uprawnienia przewozowe w międzynarodowym transporcie drogowym, trybu ich wnoszenia oraz jednostek upoważnionych do ich pobierania. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 995 (668,7 kB)
994 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 października 1999 r. w sprawie kierowania na badania lekarskie przeprowadzane w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 994 (647,1 kB)
993 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 września 1999 r. w sprawie warunków technicznych tramwajów i trolejbusów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 993 (6,0 MB)
992 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie zakresu, warunków, terminów i sposobu przeprowadzania badań technicznych tramwajów i trolejbusów oraz jednostek wykonujących te badania. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 992 (2,3 MB)
991 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 października 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania leczniczego, rehabilitacyjnego i readaptacyjnego w stosunku do osób uzależnionych umieszczonych w zakładach poprawczych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 991 (1,5 MB)
990 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 990 (735,5 kB)
989 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 29 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 989 (499,1 kB)
988 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i wymaganych kwalifikacji do znakowania oraz wzorów znaków identyfikacyjnych, wzoru świadectwa miejsca pochodzenia i wzoru świadectwa zdrowia zwierząt. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 988 (455,4 kB)
987 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 października 1999 r. w sprawie zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego oraz powoływania poborowych do odbycia zasadniczej służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego w 2000 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 987 (1,4 MB)
986 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów przywożonych z zagranicy. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 986 (559,7 kB)
985 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 1999 r. w sprawie ustanowienia opłaty celnej dodatkowej na niektóre towary przywożone z zagranicy. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 985 (559,7 kB)
984 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 1999 r. w sprawie warunków, jakie musi spełniać miejsce wyznaczone lub uznane przez organ celny, oraz wypadków, w których czynności przewidziane przepisami prawa celnego mogą być dokonywane w tym miejscu. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 984 (1,6 MB)
983 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zakresu i form oraz trybu udzielania kobietom w ciąży oraz wychowującym dziecko pomocy w zakresie opieki socjalnej i prawnej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 983 (743,4 kB)
982 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania i świadczeń przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 982 (743,4 kB)
981 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1999 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy etatów kalkulacyjnych, środków i limitów na wynagrodzenia, przeznaczonej na zmiany organizacyjne w 1999 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 981 (555,8 kB)
980 Ustawa z dnia 10 września 1999 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 980 (1,2 MB)

< Dziennik nr 87

Dziennik nr 89 >