Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1999 r. separator

Nr 87

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (3,0 MB)

< Dziennik nr 86

Dziennik nr 88 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
979 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 września 1999 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem ruchu na liniach kolejowych oraz warunków, jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy szynowe. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 979 (4,0 MB)
978 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 1999 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody oraz zapomogi dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 978 (1,1 MB)
977 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 977 (553,7 kB)
976 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 1999 r. w sprawie wyżywienia osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 976 (2,8 MB)
975 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 września 1999 r. w sprawie organizacji oraz zasad przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych szkół artystycznych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 975 (653,6 kB)
974 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 września 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w publicznych szkołach artystycznych oraz zasad odpłatności za ich przeprowadzenie. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 974 (2,0 MB)
973 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 października 1999 r. w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 973 (1,9 MB)
972 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 października 1999 r. w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osób zobowiązanych do ich przechowywania. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 972 (1,4 MB)
971 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 października 1999 r. w sprawie trybu i warunków czasowego składowania towarów oraz tworzenia i prowadzenia magazynów celnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 971 (2,3 MB)
970 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 września 1999 r. w sprawie zwolnień z zabezpieczenia przy korzystaniu z procedury uszlachetniania czynnego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 970 (1,4 MB)
969 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 1999 r. w sprawie zasad współpracy organów Inspekcji Handlowej z powiatowym (miejskim) rzecznikiem konsumentów, a także z innymi organami administracji publicznej i instytucjami kontrolnymi, w tym organizacjami pozarządowymi, działającymi w zakresie ochrony interesów konsumentów. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 969 (1,0 MB)
968 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1999 r. w sprawie pomocy dla osób przybyłych do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy repatriacyjnej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 968 (3,0 MB)

< Dziennik nr 86

Dziennik nr 88 >