Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1999 r. separator

Nr 85

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (626,4 kB)

< Dziennik nr 84

Dziennik nr 86 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
949 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia na zasadzie wzajemności opłaty wyrównawczej w stosunku do zagranicznych przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy, określenia wysokości tej opłaty, trybu jej wnoszenia oraz jednostek uprawnionych do jej pobierania. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 949 (1,1 MB)
948 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 października 1999 r. w sprawie trybu i zasad przyznawania dotacji z budżetu państwa na funkcjonowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 948 (657,5 kB)
947 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych w zakresie korzystania z wczasów i rekreacji, przysługujących strażakom Państwowej Straży Pożarnej i członkom ich rodzin. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 947 (657,4 kB)
946 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 1999 r. w sprawie wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania związanych ze zgłoszeniem wniosku o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 946 (657,4 kB)
945 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 1999 r. w sprawie załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 945 (2,3 MB)
944 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 11 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji inspektoratów weterynarii. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 944 (545,0 kB)
943 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 7 września 1999 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 943 (2,7 MB)
942 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu udzielania i sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali oraz warunków uzyskania uprawnień, zasad i trybu przyznawania, obliczania i wypłacania osłon socjalnych dla pracowników tego przemysłu w ramach dotacji ujętych w budżecie Ministerstwa Gospodarki. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 942 (688,1 kB)
941 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 941 (535,2 kB)
940 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 940 (626,4 kB)

< Dziennik nr 84

Dziennik nr 86 >