Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1999 r. separator

Nr 80

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (2,1 MB)

< Dziennik nr 79

Dziennik nr 81 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
916 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 października 1999 r. sygn. akt U. 4/99. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 916 (1,4 MB)
915 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 22 września 1999 r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania okręgowych inspektoratów rybołówstwa morskiego oraz utworzenia okręgowych inspektoratów rybołówstwa morskiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 915 (630,3 kB)
914 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 października 1999 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 914 (497,2 kB)
913 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 16 września 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu ochrony środowiska i Leśnictwa Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 913 (497,2 kB)
912 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 912 (8,8 MB)
911 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 września 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 911 (474,6 kB)
910 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu powrotnego przywozu towarów. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 910 (3,2 MB)
909 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 września 1999 r. w sprawie warunków wykonywania czynności kontroli celnej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 909 (5,0 MB)
908 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 września 1999 r. Wyjaśnienia dotyczące wartości celnej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 908 (512,0 kB)
907 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spełniania oraz umarzania kredytów studenckich i pożyczek studenckich, wysokości kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej, warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich oraz wysokości oprocentowania pożyczki i kredytu studenckiego spłaconego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 907 (2,4 MB)
906 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania pracowników w jednostkach wojskowych przewidzianych do użycia lub pobytu poza granicami państwa. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 906 (1,3 MB)
905 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1999 r. w sprawie przypadków, w których nie stosuje się ograniczeń dotyczących zaciągania niektórych zobowiązań finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty sektora finansów publicznych, z wyjątkiem Skarbu Państwa. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 905 (686,8 kB)
904 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 1999 r. w sprawie obrotu przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wierzytelnościami nabywanymi od banków, w których powstało niebezpieczeństwo niewypłacalności. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 904 (1,7 MB)
903 Ustawa z dnia 10 września 1999 r. o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 903 (4,0 MB)
902 Ustawa z dnia 10 września 1999 r. o zmianie ustawy o dodatku i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 902 (2,1 MB)

< Dziennik nr 79

Dziennik nr 81 >