Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1999 r. separator

Nr 79

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (1,3 MB)

< Dziennik nr 78

Dziennik nr 80 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
901 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 września 1999 r. w sprawie określenia koniecznych elementów umów o udostępnienie szpitala klinicznego albo oddziału klinicznego na wykonywanie zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 901 (1,4 MB)
900 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, a także wzorów kart audytu energetycznego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 900 (603,2 kB)
899 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne z uwzględnieniem dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i budżetu państwa. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 899 (672,5 kB)
898 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 28 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków przeprowadzenia przetargów w celu wyboru podmiotów, którym będą wydane koncesje na świadczenie usług telekomunikacyjnych łącznie z zezwoleniem na zakładanie i używanie urządzeń i sieci telekomunikacyjnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 898 (672,5 kB)
897 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 9 września 1999 r. w sprawie ogólnych warunków przyłączania sieci telekomunikacyjnych oraz zasad rozliczeń. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 897 (3,1 MB)
896 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i terminów sporządzania sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 896 (1004,0 kB)
895 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 1999 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Służby Cywilnej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 895 (1,2 MB)
894 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 1999 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 894 (3,9 MB)
893 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 1999 r. w sprawie ustalenia wzoru wykazu obywateli, którzy udzielają poparcia projektowi ustawy stanowiącej przedmiot inicjatywy ustawodawczej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 893 (329,7 kB)
892 Oświadczenie Rządowe z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie prowizorycznego stosowania sporządzonego w Pradze dnia 10 grudnia 1998 r. Protokołu dodatkowego nr 7 do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA), sporządzonej w Krakowie dnia 21 grudnia 1992 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 892 (469,9 kB)
891 Oświadczenie Rządowe z dnia 29 lipca 1999 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Islandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Reykjaviku dnia 19 czerwca 1998 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 891 (469,9 kB)
890 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Islandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Reykjaviku dnia 19 czerwca 1998 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 890 (9,3 MB)
889 Oświadczenie Rządowe z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Europejskiej konwencji o statusie prawnym dziecka pozamałżeńskiego, sporządzonej w Strasburgu dnia 15 października 1975 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 889 (3,3 MB)
888 Europejska Konwencja o statusie prawnym dziecka pozamałżeńskiego, sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1975 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 888 (5,2 MB)
887 Oświadczenie Rządowe z dnia 30 lipca 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Umowy w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem, sporządzonej we Wrocławiu dnia 11 kwietnia 1996 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 887 (558,3 kB)
886 Umowa w sprawie Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem, sporządzona we Wrocławiu dnia 11 kwietnia 1996 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 886 (2,2 MB)
885 Ustawa z dnia 10 września 1999 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 885 (641,2 kB)
884 Ustawa z dnia 3 września 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 884 (1,3 MB)

< Dziennik nr 78

Dziennik nr 80 >