Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1999 r. separator

Nr 73

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (3,1 MB)

< Dziennik nr 72

Dziennik nr 74 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
825 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 sierpnia 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez organy administracji rządowej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 825 (866,8 kB)
824 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 824 (1,9 MB)
823 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 sierpnia 1999 r. w sprawie wysokości opłaty od kasacji w sprawach karnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 823 (617,9 kB)
822 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 1999 r. w sprawie organów uprawnionych do wykonywania kar i środków dyscyplinarnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 822 (1,3 MB)
821 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu sporządzania, przechowywania i udostępniania protokołów zeznań zawierających wiadomości o świadku, którego dane osobowe podlegają zachowaniu w tajemnicy, a także dopuszczalnego sposobu powoływania się na takie zeznania w orzeczeniach i pismach procesowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 821 (1,4 MB)
820 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych służących do rejestracji obrazu lub dźwięku dla celów procesowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, przechowywania, odtwarzania i kopiowania. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 820 (1,4 MB)
819 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie upoważnienia innych organów administracji państwowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 819 (802,4 kB)
818 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 1999 r. w sprawie określenia urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary w poszczególnych urzędach celnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 818 (787,5 kB)
817 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 września 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu świadczeń zdrowotnych i warunków ich udzielania osobom zajmującym kierownicze stanowiska państwowe. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 817 (1,4 MB)
816 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za czynności arbitrów. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 816 (697,7 kB)
815 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań w sprawach o udzielanie zamówień publicznych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 815 (2,7 MB)
814 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 1999 . Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 814 (3,1 MB)

< Dziennik nr 72

Dziennik nr 74 >