Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1999 r. separator

Nr 70

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (1,2 MB)

< Dziennik nr 69

Dziennik nr 71 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
795 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, które ze względu na te choroby mogą być przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 795 (427,8 kB)
794 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 794 (667,0 kB)
793 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie określenia wysokości i sposobu uiszczenia opłaty za udzielenie koncesji na budowę i eksploatację odcinków autostrad płatnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 793 (1,3 MB)
792 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia urzędów morskich, określenia ich siedzib oraz terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów morskich. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 792 (647,9 kB)
791 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 1999 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody i zapomogi policjantów. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 791 (1,3 MB)
790 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie określenia przypadków, w których za podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przyjmuje się wynagrodzenie z 12 miesięcy kalendarzowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 790 (676,3 kB)
789 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 789 (1,1 MB)
788 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków wydawania wiążącej informacji taryfowej, wzoru wniosku i niezbędnych dokumentów, które należy do niego dołączyć, a także wzoru formularza wiążącej informacji taryfowej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 788 (1,2 MB)
787 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 1999 r. w sprawie kwoty, powyżej której należności uiszcza się w formie bezgotówkowej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 787 (742,9 kB)
786 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce oraz określenia dokumentów mających wartość płatniczą, które mogą być przyjmowane przez organ celny. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 786 (1,4 MB)
785 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 sierpnia 1999 r. w sprawie wzoru upoważnienia do prowadzenia czynności kontroli celnej wykonywanych poza urzędem celnym albo miejscem wyznaczonym lub uznanym przez organ celny. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 785 (438,5 kB)
784 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 1999 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Jarosławiu. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 784 (586,7 kB)
783 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zadań Rady Legislacyjnej oraz szczegółowych zasad i trybu jej funkcjonowania. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 783 (586,6 kB)
782 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie centralnego rejestru zezwoleń na działalność organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 782 (1,4 MB)
781 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1999 r. w sprawie trybu i warunków przyznawania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych jako zadania własne gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 781 (4,0 MB)
780 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 780 (725,7 kB)
779 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie Komisji Heraldycznej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 779 (756,4 kB)
778 Ustawa z dnia 24 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 778 (8,7 MB)
777 Ustawa z dnia 23 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 777 (1,2 MB)
776 Ustawa z dnia 22 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o badaniach i certyfikacji. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 776 (2,5 MB)
775 Ustawa z dnia 22 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o zasadach szczególnej kontroli obrotu z zagranicą towarami i technologiami w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 775 (1,1 MB)
774 Ustawa z dnia 8 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 774 (453,6 kB)
773 Ustawa z dnia 8 lipca 1999 r. o dodatku rodzinnym w 1999 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 773 (1,2 MB)

< Dziennik nr 69

Dziennik nr 71 >