Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1999 r. separator

Nr 7

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (4,6 MB)

< Dziennik nr 6

Dziennik nr 8 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
66 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 stycznia 1999 r. w sprawie ustalenia zakresu niezbędnych danych gromadzonych przez świadczeniodawców oraz w systemach informatycznych Kas Chorych, a także zakresu i procedury wymiany danych pomiędzy Kasami Chorych oraz Kasami Chorych a świadczeniodawcami, Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych i Krajowym Związkiem Kas Chorych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 66 (2,7 MB)
65 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 1999 r. w sprawie ustalenia granicy od strony lądu portu morskiego w Pucku. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 65 (1,3 MB)
64 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 1999 r. w sprawie określenia szczegółowych wymagań w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz warunków, jakim powinny odpowiadać drogi pożarowe. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 64 (2,8 MB)
63 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 stycznia 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu dokonywania badań oskarżonego oraz osoby podejrzanej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 63 (1,5 MB)
62 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 stycznia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Centralnego Inspektoratu Standaryzacji. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 62 (479,5 kB)
61 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 13 stycznia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Ochotniczych Hufców Pracy. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 61 (1,4 MB)
60 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 13 stycznia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 60 (1,9 MB)
59 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 13 stycznia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 59 (2,1 MB)
58 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 13 stycznia 1999 r. w sprawie zlecania przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacjom pozarządowym oraz jednostkom samorządu terytorialnego zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 58 (4,1 MB)
57 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 57 (1,1 MB)
56 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1999 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Inspekcji Handlowej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 56 (1,2 MB)
55 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1999 r. w sprawie określenia właściwości miejscowej i rzeczowej delegatur Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 55 (2,0 MB)
54 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1999 r. w sprawie nadania Radzie do Spraw Uchodźców statutu organizacyjnego i regulaminu czynności wewnętrznych oraz określenia zasad wynagradzania jej członków. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 54 (2,5 MB)
53 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 53 (476,1 kB)
52 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1999 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 52 (476,1 kB)
51 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zwrocie majątku utraconego przez związki zawodowe i organizacje społeczne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 51 (4,6 MB)

< Dziennik nr 6

Dziennik nr 8 >