Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1999 r. separator

Nr 63

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (1,3 MB)

< Dziennik nr 62

Dziennik nr 64 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
727 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 lipca 1999 r. o wykonaniu Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 727 (1,4 MB)
726 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 28 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konkursu ofert na zawieranie przez Kasy Chorych umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 726 (636,7 kB)
725 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 725 (636,7 kB)
724 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 1999 r. w sprawie wykonywania nadzoru administracyjnego nad kolegiami do spraw wykroczeń. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 724 (1,4 MB)
723 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 lipca 1999 r. w sprawie określenia wielkości progowych dla niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 723 (691,4 kB)
722 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i szczegółowych zasad postępowania dotyczącego zwrotu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów poniesionych przez pracodawców w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 722 (1,5 MB)
721 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 lipca 1999 r. w sprawie wojskowych rzeczników dyscyplinarnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 721 (3,5 MB)
720 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lipca 1999 r. w sprawie zawieszania żołnierzy w czynnościach służbowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 720 (1,3 MB)
719 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 1999 r. w sprawie sposobu stosowania kursów walut obcych, ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski w celu ustalania wartości celnej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 719 (688,3 kB)
718 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 718 (2,0 MB)
717 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków i limitów na podwyżki wynagrodzeń w 1999 r. pracowników cywilnych państwowej sfery budżetowej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 717 (1,5 MB)
716 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1999 r. w sprawie ustalenia świadczeń przedemerytalnych dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” objętego programem restrukturyzacji Polskich Kolei Państwowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 716 (813,4 kB)
715 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1999 r. w sprawie trybu i warunków przyznawania dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na rok 1999 na dofinansowanie zadań wynikających z „ Programu rekultywacji terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej”. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 715 (979,7 kB)
714 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1999 r. w sprawie trybu i warunków przyznawania dotacji z rezerwy budżetu państwa na 1999 r. na dofinansowanie zadań wynikających ze Strategicznego Programu Rządowego „ Zagospodarowanie mienia przejętego od wojsk Federacji Rosyjskiej”. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 714 (2,1 MB)
713 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie rodzin zastępczych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 713 (2,3 MB)
712 Oświadczenie Rządowe z dnia 14 czerwca 1999 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Bułgarii, sporządzonej w Warszawie dnia 11 kwietnia 1994 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 712 (462,2 kB)
711 Konwencja Konsularna między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Bułgarii, sporządzona w Warszawie dnia 11 kwietnia 1994 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 711 (8,6 MB)
710 Oświadczenie Rządowe z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie wejścia w życie Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską, sporządzonej w Warszawie dnia 28 kwietnia 1997 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 710 (468,5 kB)
709 Umowa o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską, sporządzona w Warszawie dnia 28 kwietnia 1997 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 709 (468,5 kB)
708 Oświadczenie rządowe z dnia 28 maja 1999 r. w sprawie wejścia w życie Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael, sporządzonej w Warszawie dnia 21 lipca 1997 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 708 (468,4 kB)
707 Umowa o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael, sporządzona w Warszawie dnia 21 lipca 1997 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 707 (498,6 kB)
706 Oświadczenie Rządowe z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie wejścia w życie Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą a Królestwem Danii i Wyspami Owczymi, sporządzonej w Warszawie dnia 3 listopada 1998 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 706 (498,6 kB)
705 Umowa o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii i Wyspami Owczymi, sporządzona w Warszawie dnia 3 listopada 1998 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 705 (498,6 kB)
704 Oświadczenie Rządowe z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów, sporządzonej w Paryżu dnia 13 stycznia 1993 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 704 (3,5 MB)
703 Konwencja o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów, sporządzona w Paryżu dnia 13 stycznia 1993 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 703 (560,9 kB)
702 Ustawa z dnia 23 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 702 (560,9 kB)
701 Ustawa z dnia 8 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 701 (610,8 kB)
700 Ustawa z dnia 8 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 700 (1,3 MB)

< Dziennik nr 62

Dziennik nr 64 >