Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1999 r. separator

Nr 61

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (9,2 MB)

< Dziennik nr 60

Dziennik nr 62 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
680 Wyrok Trybynału Konstytucyjnego z dnia 6 lipca 1999 r. sygn. akt P. 2/99. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 680 (1,1 MB)
679 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 lipca 1999 r. sygn. akt P. 8/98. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 679 (509,0 kB)
678 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 czerwca 1999 r. sygn. akt K. 5/99. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 678 (599,0 kB)
677 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 czerwca 1999 r. sygn. akt U. 5/98. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 677 (599,0 kB)
676 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 676 (591,9 kB)
675 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 6 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania rybołówstwa morskiego w celu sportowo-rekreacyjnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 675 (591,9 kB)
674 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy wynikających ze specyfiki ryzyka zawodowego osób zatrudnionych w transporcie kolejowym. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 674 (1,2 MB)
673 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie akcji przeciwlodowej na wodach morskich. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 673 (1,9 MB)
672 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania szkód poniesionych przez Policję, Państwową Straż Pożarną i inne jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz służbę zdrowia w związku z ich działaniem w miejscu i czasie odbywania się imprezy masowej oraz trybu wypłaty odszkodowań przez jej organizatora. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 672 (1,7 MB)
671 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad postępowania i właściwości organów w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i uprawnionych członków ich rodzin. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 671 (1,3 MB)
670 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawie warunków otrzymywania przez policjantów dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 670 (1,5 MB)
669 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawie zasad i trybu postępowania właściwych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekroczy w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 669 (1,4 MB)
668 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 lipca 1999 r. w sprawie wysokości równoważników pieniężnych za wyżywienie i ubranie oraz świadczenia pieniężnego wypłacanego poborowym odbywającym służbę zastępczą. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 668 (1,4 MB)
667 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lipca 1999 r. w sprawie warunków tworzenia aresztów oraz warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w których żołnierze odbywają karę. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 667 (2,0 MB)
666 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lipca 1999 r. w sprawie zatrzymania żołnierza oraz w sprawie izb zatrzymań. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 666 (4,8 MB)
665 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 665 (1,3 MB)
664 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lipca 1999 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego oraz umorzenia zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od dochodów uzyskanych w wyniku łączenia i grupowania niektórych banków. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 664 (1,1 MB)
663 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lipca 1999 r. w sprawie zaniechania poboru zryczałtowanego podatku od towarów i usług od usług transportowych polegających na okazjonalnym przewozie osób autobusami zarejestrowanymi za granicą. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 663 (504,3 kB)
662 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań i kryteriów, jakim powinni odpowiadać świadczeniodawcy, oraz zasad i trybu zawierania umów ze świadczeniodawcami na pierwszy rok działalności Kas Chorych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 662 (504,3 kB)
661 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 661 (537,6 kB)
660 Oświadczenie Rządowe z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie deklaracji o uznaniu kompetencji Komitetu do spraw Likwidacji Dyskryminacji Rasowej, utworzonego na podstawie Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 660 (537,6 kB)
659 Oświadczenie Rządowe z dnia 4 maja 1999 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Tajlandii o przekazywaniu przestępców i współpracy w wykonywaniu orzeczeń w sprawach karnych, sporządzonej w Bangkoku dnia 19 kwietnia 1997 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 659 (544,3 kB)
658 Umowa między Rzeczypospolitą Polską a Królestwem Tajlandii o przekazywaniu przestępców i współpracy w wykonywaniu orzeczeń w sprawach karnych, sporządzona w Bangkoku dnia 19 kwietnia 1997 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 658 (2,1 MB)
657 Oświadczenie Rządowe z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej a Rządem Republiki Azerbejdżańskiej o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 1997 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 657 (850,6 kB)
656 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżańskiej o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzona w Warszawie dnia 26 sierpnia 1997 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 656 (3,2 MB)
655 Oświadczenie Rządowe z dnia 21 kwietnia 1999 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Haszymidzkiego Królestwa Jordanii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Ammanie dnia 4 października 1997 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 655 (626,5 kB)
654 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Haszymidzkiego Krolestwa Jordanii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzona w Ammanie dnia 4 października 1997 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 654 (9,2 MB)

< Dziennik nr 60

Dziennik nr 62 >