Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1999 r. separator

Nr 60

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (13,5 MB)

< Dziennik nr 59

Dziennik nr 61 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
653 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 czerwca 1999 r. sygn. akt K. 30/98. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 653 (615,5 kB)
652 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów surowic diagnostycznych i leczniczych preparatów krwiopochodnych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów, oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew i związane z tym zabiegi. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 652 (694,6 kB)
651 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Ordynariatu Polowego z siedzibą w Warszawie. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 651 (694,6 kB)
650 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 10 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu nabywania przez uprawnionych pracowników akcji Skarbu Państwa w spółkach, których akcje wniesione zostały do Spółek Cukrowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 650 (605,2 kB)
649 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 2 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy zarobkowym wytwarzaniu, przetwarzaniu, obrocie lub składowaniu niejadalnych surowców zwierzęcych, pasz oraz dodatków do pasz. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 649 (605,2 kB)
648 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, działania i finansowania warsztatów terapii zajęciowej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 648 (1,4 MB)
647 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie ochrony przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne terenów komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 647 (2,1 MB)
646 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 646 (626,5 kB)
645 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 1999 r. w sprawie określenia wypadków, w których nie powstaje dług celny. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 645 (1,4 MB)
644 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie przydziału umundurowania dla funkcjonariuszy Inspekcji Celnej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 644 (2,2 MB)
643 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 1999 r. w sprawie stawek oraz szczegółowych zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych i akademickich. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 643 (2,5 MB)
642 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 642 (1,2 MB)
641 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz jednostek samorządu terytorialnego właściwych do przejęcia uprawnień organu, który je utworzył. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 641 (560,5 kB)
640 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie utworzenia Państwowej Szkoły Zawodowej w Kaliszu. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 640 (560,5 kB)
639 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wzorów zdobniczych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 639 (1,1 MB)
638 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną znaków towarowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 638 (1,0 MB)
637 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania spornego i odwoławczego oraz opłat związanych z ochroną wynalazków użytkowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 637 (1,7 MB)
636 Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 636 (13,5 MB)

< Dziennik nr 59

Dziennik nr 61 >