Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1999 r. separator

Nr 59

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (1,9 MB)

< Dziennik nr 58

Dziennik nr 60 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
635 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i wynagrodzeń za sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na kierowców i kierowców, kandydatów na motorniczych i motorniczych, kandydatów na instruktorów i instruktorów, kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów oraz za wydanie im dokumentów. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 635 (474,3 kB)
634 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu i jej opisu. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 634 (1,0 MB)
633 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie dokumentów stanowiacych podstawę wpisu danych do karty pojazdu oraz czynności jednostek zajmujących się dystrybucją, przechowywaniem i wydawaniem kart pojazdów. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 633 (1,3 MB)
632 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 632 (7,1 MB)
631 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie określenia sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas trwania imprez na drogach, warunków ich odbywania oraz trybu postępowania w tych sprawach. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 631 (2,2 MB)
630 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 630 (1,3 MB)
629 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 629 (1,2 MB)
628 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad, wysokości i trybu przyznawania dodatku skarbowego niektórym pracownikom jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 628 (491,0 kB)
627 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 1999 r. w sprawie udzielania kredytu w warunkach preferencyjnych dla gminy górniczej na finansowanie inwestycji wspierających tworzenie nowych miejsc pracy. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 627 (1,9 MB)
626 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 626 (606,5 kB)
625 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu ustalania kar pieniężnych za naruszanie warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi, oraz współczynników różnicujących wysokość kar pieniężnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 625 (569,4 kB)
624 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy etatów kalkulacyjnych, środków i limitów na wynagrodzenia, przeznaczonej na zmiany organizacyjne w 1999 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 624 (1,2 MB)
623 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 623 (1,9 MB)

< Dziennik nr 58

Dziennik nr 60 >