Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1999 r. separator

Nr 53

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (2,3 MB)

< Dziennik nr 52

Dziennik nr 54 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
570 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, wydawanych ubezpieczonym bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 570 (2,8 MB)
569 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, które ze względu na te choroby mogą być przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 569 (1,5 MB)
568 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 568 (1,5 MB)
567 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zbiorczego zestawienia recept podlegających refundacji przez Kasy Chorych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 567 (1,6 MB)
566 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień zawodowych felczera. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 566 (1,2 MB)
565 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości opłat za uprawnienia przewozowe w międzynarodowym transporcie drogowym, trybu ich wnoszenia oraz jednostek upoważnionych do ich pobierania. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 565 (679,0 kB)
564 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 564 (1,3 MB)
563 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 563 (3,8 MB)
562 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 czerwca 1999 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych towarów pochodzących z Królestwa Belgii. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 562 (626,0 kB)
561 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie zasad wprowadzania czasowych zakazów opuszczania miejsca wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt oraz czasowych ograniczeń w ruchu osobowym. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 561 (1,2 MB)
560 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania granicznych lekarzy weterynarii. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 560 (643,6 kB)
559 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 559 (4,0 MB)
558 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 558 (462,2 kB)
557 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1999 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Urzędowi Ochrony Państwa informacji o osobie, uzyskanych przez Policję i Straż Graniczną w czasie wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 557 (1,2 MB)
556 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 556 (4,3 MB)
555 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Parku Narodowego „Bory Tucholskie” Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 555 (2,3 MB)
554 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1999 r. w sprawie określenia państwowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek samorządu terytorialnego, z których mienia mogą być wyłączone nieruchomości zamienne, oraz określenia państwowej jednostki organizacyjnej, na którą może być nałożony obowiązek zapłaty odszkodowania na rzecz osób prawnych Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 554 (1,4 MB)
553 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1999 r. w sprawie określenia państwowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek samorządu terytorialnego, z których mienia mogą być wyłączone nieruchomości zamienne, oraz określenia państwowej jednostki organizacyjnej, na którą może być nałożony obowiązek zapłaty odszkodowania na rzecz gmin wyznaniowych żydowskich lub Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 553 (683,2 kB)
552 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1999 r. w sprawie określenia państwowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek samorządu terytorialnego, z których mienia mogą być wyłączone nieruchomości zamienne, oraz określenia państwowej jednostki organizacyjnej, na którą może być nałożony obowiązek zapłaty odszkodowania na rzecz osób prawnych kościołów, innych związków wyznaniowych i krajowych organizacji międzykościelnych, które zgłosiły roszczenia do Międzykościelnej Komisji Regulacyjnej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 552 (770,7 kB)
551 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1999 r. w sprawie zasad współdziałania organów celnych z organami administracji publicznej oraz innymi państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, a także zakresu ich świadczeń na rzecz organów celnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 551 (1,4 MB)
550 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 550 (1,4 MB)
549 Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 549 (7,6 MB)
548 Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Urzędu Ochrony Państwa. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 548 (2,3 MB)

< Dziennik nr 52

Dziennik nr 54 >