Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1999 r. separator

Nr 52

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (1,2 MB)

< Dziennik nr 51

Dziennik nr 53 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
547 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 547 (10,8 MB)
546 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 czerwca 1999 r. sygn. akt SK. 12/98. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 546 (1,6 MB)
545 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 czerwca 1999 r. sygn. akt K. 18/98. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 545 (813,4 kB)
544 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 czerwca 1999 r. sygn. akt SK. 20/98. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 544 (598,6 kB)
543 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 543 (2,5 MB)
542 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 8 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i wynagrodzeń za sprawdzenie kwalifikacji kandydatów na kierowców i kierowców, kandydatów na motorniczych i motorniczych, kandydatów na instruktorów i instruktorów, kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów oraz za wydanie im dokumentów. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 542 (1,1 MB)
541 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa żeglugi statków morskich i bezpieczeństwa życia na morzu. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 541 (663,0 kB)
540 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 maja 1999 r. w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego przysługującego w zamian za umundurowanie żołnierzom zawodowym pełniącym służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 540 (1,4 MB)
539 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 maja 1999 r. w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz zasad jej obliczania i wypłacania policjantom. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 539 (1,4 MB)
538 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia, warunków, zasad i trybu przyznawania, obliczania i wypłacania świadczeń z tytułu uprawnień osłonowych i aktywizujących, wysokości minimalnych świadczeń i zasiłków socjalnych oraz szczegółowych warunków powodujących cofnięcie lub czasowe wstrzymanie wypłaty przyznanej dotacji budżetowej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 538 (3,2 MB)
537 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej do utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 537 (742,9 kB)
536 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania praktyki zawodowej przez kandydatów na doradców podatkowych oraz rodzajów zatrudnienia traktowanych na równi z tą praktyką. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 536 (742,9 kB)
535 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 535 (1,6 MB)
534 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 maja 1999 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 534 (1,5 MB)
533 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu instytucji i jednostek organizacyjnych podległych lub podporządkowanych właściwym ministrom i centralnym organom administracji rządowej, wojewodom i innym terenowym organom administracji rządowej albo przez nich nadzorowanych, przekazywanych określonym jednostkom samorządu terytorialnego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 533 (2,1 MB)
532 Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o zmianie ustaw Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 532 (2,1 MB)
531 Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, podpisanej w Szczecinie dnia 5 września 1998 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 531 (504,3 kB)
530 Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Konwencji o przekazywaniu osób skazanych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 530 (504,3 kB)
529 Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, pracowniczych i karnych, podpisanej w Tallinie dnia 27 listopada 1998 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 529 (493,9 kB)
528 Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 528 (493,9 kB)
527 Ustawa z dnia 22 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 527 (1,2 MB)

< Dziennik nr 51

Dziennik nr 53 >