Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1999 r. separator

Nr 50

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (2,6 MB)

< Dziennik nr 49

Dziennik nr 51 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
518 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1999 r. w sprawie zwolnienia z opłat niektórych rodzajów przewozów wykonywanych w międzynarodowym transporcie drogowym. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 518 (634,6 kB)
517 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 26 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad pobierania opłat konsularnych oraz ich wysokości. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 517 (1,2 MB)
516 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 516 (632 kB)
515 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, w tym do służby w oddziałach prewencji Policji osób, które nie posiadają wykształcenia średniego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 515 (1,7 MB)
514 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 514 (1,3 MB)
513 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad i trybu i ich przekazywania. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 513 (531,0 kB)
512 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 1999 r. w sprawie ustanowienia obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów przywożonych z zagranicy. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 512 (2,0 MB)
511 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 511 (6,2 MB)
510 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 maja 1999 r. w sprawie sposobu postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 510 (1,2 MB)
509 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania praktyki oraz sposobu organizacji kursów specjalistycznych i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych na funkcjonariuszy Inspekcji Celnej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 509 (2,4 MB)
508 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 maja 1999 r. w sprawie przekształceń w Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 508 (506,2 kB)
507 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 maja 1999 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 507 (506,2 kB)
506 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 maja 1999 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 506 (984,6 kB)
505 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 maja 1999 r. w sprawie przekształceń w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 505 (486,8 kB)
504 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 maja 1999 r. w sprawie przekształceń w Gorzowskiej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 504 (486,8 kB)
503 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie wyborów przedterminowych do Rady Gminy Komarów-Osada. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 503 (492,4 kB)
502 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 1999 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 502 (477,8 kB)
501 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących mienie komunalne. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 501 (2,9 MB)
500 Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o uposażeniu żołnierzy. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 500 (6,3 MB)
499 Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 499 (2,6 MB)

< Dziennik nr 49

Dziennik nr 51 >