Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1999 r. separator

Nr 49

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (17,6 MB)

< Dziennik nr 48

Dziennik nr 50 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
498 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 maja 1999 r. sygn. akt SK. 9/98. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 498 (662,8 kB)
497 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 maja 1999 r. sygn. akt P. 10/98 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 497 (1,3 MB)
496 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 496 (646,9 kB)
495 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za nie wydane przedmioty umundurowania, sposobu ustalania jego wysokości oraz szczegółowych zasad wypłacania. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 495 (1,8 MB)
494 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 494 (1,4 MB)
493 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 493 (1,4 MB)
492 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 maja 1999 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 492 (670,7 kB)
491 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 491 (629,1 kB)
490 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach okręgowych i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 490 (809,0 kB)
489 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie zasad sprawowania nadzoru specjalistycznego nad Społeczną Strażą Rybacką oraz ramowego regulaminu tej straży. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 489 (1,4 MB)
488 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 488 (685,6 kB)
487 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy etatów kalkulacyjnych, środków i limitów na wynagrodzenia, przeznaczonej na zmiany organizacyjne w 1999 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 487 (1,3 MB)
486 Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 486 (1,3 MB)
485 Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 485 (1,4 MB)
484 Ustawa z dnia 6 maja 1999 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 484 (5,8 MB)
483 Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 483 (17,6 MB)

< Dziennik nr 48

Dziennik nr 50 >