Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1999 r. separator

Nr 45

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (1,3 MB)

< Dziennik nr 44

Dziennik nr 46 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
458 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 maja 1999 r. sygn. akt P. 6/98. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 458 (1,5 MB)
457 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie trybu wykonywania kontroli przez Głównego Inspektora Kolejnictwa. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 457 (1,3 MB)
456 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 maja 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania Komisji Regulacyjnej do Spraw Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 456 (2,2 MB)
455 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i likwidacji jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 455 (880,7 kB)
454 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 454 (1,5 MB)
453 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 453 (3,3 MB)
452 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 452 (513,3 kB)
451 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 20 kwietnia 1999 r. w sprawie materiału biologicznego wykorzystywanego w rozrodzie zwierząt gospodarskich. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 451 (2,3 MB)
450 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 20 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia ksiąg i rejestrów zwierząt hodowlanych oraz wymagań, jakie powinien spełniać program hodowlany. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 450 (3,6 MB)
449 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych wojskowych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 449 (2,5 MB)
448 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla niektórych pracowników cywilnych więziennictwa. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 448 (1,4 MB)
447 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niektórych instytucji kultury. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 447 (601,3 kB)
446 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury prowadzących gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 446 (2,3 MB)
445 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia trybu i warunków wydawania i cofania pozwoleń na zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia przy przewozie towarów w ramach procedury tranzytu, szczegółowych wymogów, które powinna spełniać osoba ubiegająca się o wydanie pozwolenia, wysokości i kwoty oraz wykazu towarów, przy których przewozie nie udziela się zwolnienia od złożenia zabezpieczenia. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 445 (572,8 kB)
444 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 1999 r. w sprawie zniesienia wolnego obszaru celnego w Sokółce w województwie podlaskim. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 444 (572,8 kB)
443 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przekazywania inwestycji centralnych samorządom województw i powiatom oraz wykazu inwestycji centralnych podlegających przekazaniu. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 443 (704,0 kB)
442 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 442 (1,1 MB)
441 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania oraz wymogów kwalifikacyjnych pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 441 (1,2 MB)
440 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1999 r. o ratyfikacji Konwencji o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 440 (501,6 kB)
439 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 439 (982,1 kB)
438 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1999 r. o przekształceniu Wyższej Szkoły Rolniczo- Pedagogicznej w Siedlcach. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 438 (488,8 kB)
437 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 437 (1,1 MB)
436 Ustawa z dnia 8 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 436 (632,0 kB)
435 Ustawa z dnia 18 marca 1999 r. o zmianie ustawy o zasadach, warunkach i trybie nakładania opłat celnych dodatkowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 435 (1,3 MB)

< Dziennik nr 44

Dziennik nr 46 >