Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1999 r. separator

Nr 41

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument   (4,3 MB)

< Dziennik nr 40

Dziennik nr 42 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
420 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania kontroli działania organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz wzoru protokołu kontrolnego i sposobu jego sporządzania. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 420  (2,5 MB)
419 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 419  (3,2 MB)
418 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 maja 1999 r. w sprawie oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy i pracowników Inspekcji Celnej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 418  (520,2 kB)
417 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz określenia ich zasięgu terytorialnego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 417  (520,2 kB)
416 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego oraz warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego podręczników i zalecania środków dydaktycznych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 416  (1,4 MB)
415 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 415  (2,2 MB)
414 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 414  (3,4 MB)
413 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 413  (9,4 MB)
412 Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 412  (4,3 MB)

< Dziennik nr 40

Dziennik nr 42 >