Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1999 r. separator

Nr 40

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (2,8 MB)

< Dziennik nr 39

Dziennik nr 41 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
411 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 kwietnia 1999 r. sygn. akt P. 7/98. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 411 (605,4 kB)
410 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 410 (3,4 MB)
409 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 409 (511,2 kB)
408 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad pobierania opłat przez Państwową Straż Pożarną za zlecone czynności kontrolno-rozpoznawcze. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 408 (511,2 kB)
407 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania wykazów i wniosków o wypłatę świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywania środków z tego Funduszu oraz dokonywania wypłat świadczeń. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 407 (8,6 MB)
406 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu rozdysponowania środków finansowych przeznaczonych na usprawnienie funkcjonowania Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska i na premie dla jej pracowników oraz zasad przyznawania tej premii. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 406 (684,7 kB)
405 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 maja 1999 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Inspekcję Celną czynności niejawnego nadzorowania przemieszczania , przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 405 (1,3 MB)
404 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywóz kukurydzy pochodzącej z Republiki Węgierskiej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 404 (1,2 MB)
403 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 403 (2,1 MB)
402 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy - Kodeks celny. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 402 (6,7 MB)
401 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 401 (2,7 MB)
400 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 400 (589,0 kB)
399 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 399 (2,8 MB)

< Dziennik nr 39

Dziennik nr 41 >