Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1999 r. separator

Nr 39

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (3,5 MB)

< Dziennik nr 38

Dziennik nr 40 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
398 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie wysokości prowizji od pobieranych opłat w międzynarodowym transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 398 (1,6 MB)
397 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie wprowadzenia na zasadzie wzajemności opłaty wyrównawczej w stosunku do zagranicznych przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy, określenia wysokości tej opłaty, trybu jej wnoszenia oraz jednostek uprawnionych do jej pobierania. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 397 (635,4 kB)
396 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 396 (455,9 kB)
395 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 31 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 395 (4,4 MB)
394 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy zarobkowym przewozie zwierząt, niejadalnych surowców zwierzęcych i ich skupie. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 394 (2,2 MB)
393 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wniosku pracodawcy o przekazanie środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i wykazu pracowników, których wynagrodzenie podlega zaspokojeniu z tego Funduszu, a także trybu ich składania i rozpatrywania, sposobu przekazywania pracodawcom środków Funduszu na wypłatę tych wynagrodzeń oraz szczegółowych zasad ich zwrotu. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 393 (725,8 kB)
392 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 kwietnia 1999 r. w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego przysługującego w zamian za umundurowanie. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 392 (1,2 MB)
391 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 16 lutego 1999 r. w sprawie zasad organizacji wojwódzkich oddziałów Służby Ochrony Zabytków. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 391 (1,3 MB)
390 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich oraz bibliotekarzy dyplomowanych i dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowo-technicznej państwowych wyższych szkół zawodowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 390 (1,9 MB)
389 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 389 (2,9 MB)
388 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 388 (1,3 MB)
387 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawowych stanowisk pracy, wymagań kwalifikacyjnych oraz zasad wynagradzania pracowników państwowych wyższych szkół zawodowych nie będących nauczycielami akademickimi. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 387 (1,3 MB)
386 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie wprowadzenia zakazu wywozu ropy i produktów ropopochodnych z Rzeczypospolitej Polskiej do Federalnej Republiki Jugosławii. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 386 (887,7 kB)
385 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie określenia zakresu zadań objętych dofinansowaniem oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania dotacji celowych dla powiatów i samorządów województw na dofinansowanie bieżących zadań własnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 385 (1,9 MB)
384 Oświadczenie Rządowe z dnia 2 kwietnia 1999 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Cypru o współpracy prawnej w sprawach cywilnych i karnych, sporządzonej w Nikozji dnia 14 listopada 1996 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 384 (646,1 kB)
383 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Cypru o współpracy prawnej w sprawach cywilnych i karnych, sporządzona w Nikozji dnia 14 listopada 1996 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 383 (4,7 MB)
382 Oświadczenie Rządowe z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdowa o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzonej w Kiszyniowie dnia 10 grudnia 1997 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 382 (503,7 kB)
381 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdowa o współpracy kulturalnej i naukowej, sporządzona w Kiszyniowie dnia 10 grudnia 1997 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 381 (1,8 MB)
380 Oświadczenie Rządowe z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy kulturalnej, sporządzonej w Bonn dnia 14 lipca 1997 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 380 (561,5 kB)
379 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy kulturalnej, sporządzona w Bonn dnia 14 lipca 1997 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 379 (3,5 MB)

< Dziennik nr 38

Dziennik nr 40 >