Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1999 r. separator

Nr 38

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (2,8 MB)

< Dziennik nr 37

Dziennik nr 39 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
378 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów szynowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 378 (1,3 MB)
377 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i organizacji służb wykonujących zadania odpowiednie do zadań służby medycyny pracy w przedsiębiorstwie państwowym „Polskie Koleje Państwowe” , kwalifikacji zawodowych pracowników realizujących te zadania oraz szczegółowych zasad kontroli tych służb. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 377 (1,6 MB)
376 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 kwietnia 1999 r. w sprawie sposobu ustalania opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabieranych ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 376 (1,5 MB)
375 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 kwietnia 1999 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 375 (1,5 MB)
374 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 374 (1,6 MB)
373 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie określenia wysokości równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za wyżywienie żołnierzom pełniącym służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz przypadków i zasad ich otrzymywania. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 373 (1,2 MB)
372 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie określenia przypadków otrzymywania wyżywienia przez żołnierzy pełniących służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz norm tego wyżywienia. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 372 (4,2 MB)
371 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie sposobu wykazywania danych w ewidencji gruntów i budynków. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 371 (1,2 MB)
370 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie połowu ryb w wodach śródlądowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 370 (3,5 MB)
369 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 369 (4,4 MB)
368 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na przetargach. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 368 (4,5 MB)
367 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów wpłat oddzielnie dla ubezpieczeń określonych w dziale I i II. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 367 (579,0 kB)
366 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat pobieranych przez organy celne. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 366 (579,0 kB)
365 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad i terminów sporządzania sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 365 (9,3 MB)
364 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 364 (978,1 kB)
363 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia świadczeń przedemerytalnych dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z podmiotów gospodarki narodowej objętych programem restrukturyzacji przemysłu obronnego i wsparcia w zakresie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 363 (1,8 MB)
362 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie wykazu przedsiębiorstw górniczych oraz przedsiębiorstw robót górniczych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 362 (1,7 MB)
361 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1999 r. w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 361 (3,0 MB)
360 Ustawa z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 360 (2,8 MB)

< Dziennik nr 37

Dziennik nr 39 >