Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1999 r. separator

Nr 36

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (1,8 MB)

< Dziennik nr 35

Dziennik nr 37 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
357 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 1999 r. o sprostowaniu błędów. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 357 (1,2 MB)
356 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 kwietnia 1999 r. sygn. akt U.3/98. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 356 (598,7 kB)
355 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagrodzenia pracowników Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 355 (409,4 kB)
354 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Studiów Wschodnich. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 354 (407,3 kB)
353 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Ochotniczych Hufców Pracy. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 353 (470,1 kB)
352 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Centralnego Inspektoratu Standaryzacji. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 352 (407,3 kB)
351 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Biura Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 351 (396,8 kB)
350 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 350 (477,1 kB)
349 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach państwowej sfery budżetowej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 349 (824,3 kB)
348 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 348 (995,4 kB)
347 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 347 (803,9 kB)
346 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie kultury fizycznej i turystyki. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 346 (1,3 MB)
345 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie budownictwa i gospodarki przestrzennej Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 345 (1,1 MB)
344 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania Radzie do Spraw Uchodźców statutu organizacyjnego i regulaminu czynności wewnętrznych oraz określenia zasad wynagradzania jej członków. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 344 (642,5 kB)
343 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie podziału środków i limitów na podwyżki wynagrodzeń w 1999 r. pracowników cywilnych państwowej sfery budżetowej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 343 (553,0 kB)
342 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wypadków, w których należności celne przywozowe lub wywozowe są zwracane lub umarzane, oraz trybu i warunków dokonywania zwrotu lub umorzenia. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 342 (1,1 MB)
341 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia świadczeń przedemerytalnych dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z podmiotów gospodarki narodowej objętych programem restrukturyzacji przemysłu hutnictwa żelaza i stali w Polsce. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 341 (868,8 kB)
340 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 340 (462,0 kB)
339 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników urzędów administracji rządowej i innych jednostek. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 339 (4,7 MB)
338 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy do eksploatacji statków morskich i jednostek żeglugi śródlądowej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 338 (938,1 kB)
337 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre surowce do produkcji żywności dla osób będących na diecie bezglutenowej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 337 (1,1 MB)
336 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych zatrudnionym w gabinetach politycznych oraz doradcom lub pełniącym funkcje doradców osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 336 (1,8 MB)

< Dziennik nr 35

Dziennik nr 37 >