Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1999 r. separator

Nr 3

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (2,1 MB)

< Dziennik nr 2

Dziennik nr 4 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
30 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 stycznia 1999 r. sygn. akt P. 2/98. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 30 (1020,4 kB)
29 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie zasad współdziałania straży ochrony kolei z Żandarmerią Wojskową Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 29 (577,2 kB)
28 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji Scentralizowanego Funduszu Rozwoju Centralnego Zarządu Służby Więziennej oraz zasad i trybu przyznawania pożyczek bądź dotacji przywięziennym zakładom pracy ze środków tego Funduszu. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 28 (613,8 kB)
27 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 30 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu towarów rolnych przywożonych z zagranicy, na które mogą być nałożone opłaty celne dodatkowe. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 27 (1,9 MB)
26 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy wylęgu drobiu i narybku. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 26 (2,1 MB)
25 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 24 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestru psów zaszczepionych przeciwko wściekliźnie oraz wzoru zaświadczenia o przeprowadzeniu szczepienia. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 25 (1,7 MB)
24 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 24 grudnia 1998 r. w sprawie kwalifikacji i zakresu uprawnień zawodowych osób nie posiadających tytułu lekarza weterynarii. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 24 (1,3 MB)
23 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych przy zbieraniu, przetwarzaniu, grzebaniu lub spalaniu zwłok zwierzęcych i ich części oraz odpadów poubojowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 23 (3,8 MB)
22 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 22 (2,1 MB)
21 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 21 (2,1 MB)
20 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 30 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień do wykonywania polowania. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 20 (1,3 MB)
19 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 29 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania oraz obowiązku znakowania. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 19 (1,5 MB)
18 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 18 (1,7 MB)
17 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 17 (1,5 MB)
16 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 16 (2,4 MB)
15 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie określenia równorzędnych stanowisk służbowych przełożonych dyscyplinarnych oraz stanowisk służbowych równorzędnych lub wyższych od stanowisk żołnierzy, w stosunku do których może być wszczęte postępowanie dyscyplinarne. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 15 (2,3 MB)
14 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 1998 r. w sprawie należności żołnierzy za podróże i przeniesienia służbowe. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 14 (2,2 MB)
13 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju i zakresu usług świadczonych w sieciach radiokomunikacji ruchomej, do których nie stosuje sie ograniczeń przy wydawaniu zezwoleń na zakładanie i używanie urządzeń. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 13 (573,1 kB)
12 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju dokumentów oraz zakresu informacji wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na bezcłowy przywóz z zagranicy części do montażu przemysłowego ciągników rolniczych oraz zasad udzielania koncesji na taki przywóz. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 12 (1,4 MB)
11 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 1999 r. w sprawie zakresu, szczegółowych zasad i trybu granicznej oraz pocztowej kontroli dewizowej oraz rodzajów dokumentów stwierdzających uprawnienie do wywozu, wysyłania lub przekazywania za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych, a także przypadków, w których dokumenty takie nie są wymagane. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 11 (2,6 MB)
10 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 10 (682,3 kB)
9 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia listy towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej, do których stosuje sie stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 0%. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 9 (2,1 MB)

< Dziennik nr 2

Dziennik nr 4 >