Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1999 r. separator

Nr 29

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (3,5 MB)

< Dziennik nr 28

Dziennik nr 30 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
281 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 marca 1999 r. sygn. akt K. 5/98. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 281 (1,1 MB)
280 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania pracownikom Inspekcji Sanitarnej wykonującym czynności kontrolne dodatku specjalnego do wynagrodzenia oraz wysokości tego dodatku. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 280 (1,1 MB)
279 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Kolejnictwa. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 279 (598,3 kB)
278 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie trybu wydawania świadectw sprawności technicznej pojazdów szynowych oraz wzoru tych świadectw. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 278 (463,4 kB)
277 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych dla kandydatów na kuratorów, sekretarzy sądowych i osób na stanowiska referendarzy sądowych oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 277 (668,3 kB)
276 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie pozwoleń na wywóz kształtowników i profili ze stali niestopowej do państw członkowskich Unii Europejskiej w związku z ustanowieniem automatycznej rejestracji obrotu. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 276 (668,3 kB)
275 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w wywozie kształtowników i profili ze stali niestopowej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 275 (960,7 kB)
274 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1999 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 274 (1,0 MB)
273 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Transportu i Gospodarki Morskiej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 273 (1,0 MB)
272 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu farmaceutycznego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 272 (406,4 kB)
271 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowego zakazu obrotu z zagranicą substancjami zubożającymi warstwę ozonową i towarami zawierającymi te substancje. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 271 (1,0 MB)
270 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 270 (490,5 kB)
269 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 269 (620,9 kB)
268 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1999 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych na pracowników komend, inspektoratów i innych jednostek organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 268 (620,9 kB)
267 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lutego 1999 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 267 (3,5 MB)

< Dziennik nr 28

Dziennik nr 30 >