Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1999 r. separator

Nr 26

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (1,1 MB)

< Dziennik nr 25

Dziennik nr 27 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
242 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 marca 1999 r. sygn. akt K. 2/98. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 242 (1,1 MB)
241 Rozporządzenie Minister Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 241 (530,5 kB)
240 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie określenia kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 240 (530,5 kB)
239 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 239 (1,4 MB)
238 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy, sądów ubezpieczeń społecznych oraz sądów pracy i ubezpieczeń społecznych w sądach okręgowych i sądów pracy w sądach rejonowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 238 (680,6 kB)
237 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 marca 1999 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz szczegółowych zasad odbywania stażu urzędniczego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 237 (3,0 MB)
236 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków oraz zasad wynagradzania pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 236 (1,3 MB)
235 Rozporządzenie Ministrów Pracy i Polityki Socjalnej oraz Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie zwolnień od pracy lub nauki osób należących do kościołów i innych związków wyznaniowych w celu obchodzenia świąt religijnych nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 235 (1,5 MB)
234 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 234 (670,1 kB)
233 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie określenia dla pracowników tworzących zawodową grupę muzealników wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania stanowisk związanych z działalnością podstawową muzeów oraz trybu ich stwierdzania. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 233 (1,2 MB)
232 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie zakresu działania i właściwości terytorialnej delegatur Urzędu Ochrony Państwa. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 232 (558,5 kB)
231 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Obronnych (KWO). Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 231 (558,5 kB)
230 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie określenia wysokości oraz zasad przyznawania ryczałtu członkom Krajowej Rady Sądownictwa. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 230 (555,2 kB)
229 Ustawa z dnia 19 lutego 1999 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią o ekstradycji. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 229 (555,2 kB)
228 Ustawa z dnia 19 lutego 1999 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 228 (1,1 MB)

< Dziennik nr 25

Dziennik nr 27 >