Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1999 r. separator

Nr 22

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (4,3 MB)

< Dziennik nr 21

Dziennik nr 23 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
213 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 marca 1999 r. o sprostowaniu błędów. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 213 (541,0 kB)
212 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 lutego 1999 r. sygn. akt K. 35/98 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 212 (629,1 kB)
211 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 marca 1999 r. sygn. akt SK. 19/98 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 211 (629,1 kB)
210 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 8 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości opłat za uprawnienia przewozowe w międzynarodowym transporcie drogowym, trybu ich wnoszenia oraz jednostek upoważnionych do ich pobierania. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 210 (607,6 kB)
209 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 209 (627,4 kB)
208 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków porozumienia między organem powiatu lub gminy a wojewodą w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dodatkowych etatów Policji w rewirach dzielnicowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 208 (1,2 MB)
207 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wzorów dokumentów osobistych strażaków Państwowej Straży Pożarnej, organów właściwych do ich wydawania oraz szczegółowych zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 207 (541,7 kB)
206 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 206 (3,7 MB)
205 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad waloryzacji składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń sędziów i prokuratorów. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 205 (679,4 kB)
204 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 5 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych, używek i substancji dodatkowych dozwolonych, przeznaczonych do obrotu. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 204 (679,4 kB)
203 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 203 (1,3 MB)
202 Oświadczenie Rządowe z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o wzajemnej pomocy podczas katastrof i klęsk żywiołowych lub innych poważnych wypadków, sporządzonej w Warszawie dnia 10 kwietnia 1997 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 202 (668,7 kB)
201 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o wzajemnej pomocy podczas katastrof i klęsk żywiołowych lub innych poważnych wypadków, sporządzona w Warszawie dnia 10 kwietnia 1997 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 201 (5,1 MB)
200 Oświadczenie Rządowe z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o wspólnej granicy państwowej, stosunkach prawnych na niej obowiązujących oraz o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach granicznych, sporządzonej w Wilnie dnia 5 marca 1996 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 200 (679,5 kB)
199 Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o wspólnej granicy państwowej, stosunkach prawnych na niej obowiązujących oraz o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach granicznych, sporządzona w Wilnie dnia 5 marca 1996 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 199 (8,9 MB)
198 Oświadczenie Rządowe z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o odpowiedzialności osób utrzymujących hotele za rzeczy wniesione przez gości hotelowych, sporządzonej w Paryżu dnia 17 grudnia 1962 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 198 (2,2 MB)
197 Konwencja o odpowiedzialności osób utrzymujących hotele za rzeczy wniesione przez gości hotelowych, sporządzona w Paryżu dnia 17 grudnia 1962 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 197 (4,3 MB)

< Dziennik nr 21

Dziennik nr 23 >