Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1999 r. separator

Nr 21

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (1,2 MB)

< Dziennik nr 20

Dziennik nr 22 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
196 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 1999 r. sygn. akt SK. 4/98 Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 196 (549,9 kB)
195 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 lutego 1999 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zajęć, których wykonywanie jest zabronione osobom dotkniętym chorobami wenerycznymi. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 195 (562,8 kB)
194 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłat za zezwolenie na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 194 (562,8 kB)
193 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 193 (736,2 kB)
192 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 11 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie cywilnych lotnisk, lądowisk i lotniczych urządzeń naziemnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 192 (667,1 kB)
191 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, szczegółowych zasad, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowej oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 191 (667,1 kB)
190 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych, jakie powinni posiadać strażacy Państwowej Straży Pożarnej na określonych stanowiskach służbowych, oraz etatów stopni służbowych dla poszczególnych stanowisk. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 190 (9,3 MB)
189 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie nadania statutu Powszechnej Kasie Oszczędności - bankowi państwowemu. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 189 (556,0 kB)
188 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 188 (4,6 MB)
187 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 187 (1,2 MB)
186 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 26 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za udzielenie koncesji na świadczenie usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz za udostępnienie dokumentacji przetargu. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 186 (1,3 MB)
185 Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 stycznia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad wpisywania do wykazu obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, oraz ustalenia ich wykazu. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 185 (404,2 kB)
184 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 184 (636,2 kB)
183 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 183 (1,2 MB)

< Dziennik nr 20

Dziennik nr 22 >