Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1999 r. separator

Nr 12

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (2,0 MB)

< Dziennik nr 11

Dziennik nr 13 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
110 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 stycznia 1999 r. w sprawie określenia dokumentów, które powinny znajdować się w pojeździe szynowym z napędem, oraz wzorów tych dokumentów. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 110 (391,6 kB)
109 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego policjantów, jego wzrostu z tytułu wysługi lat oraz szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości dodatków do uposażenia policjantów. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 109 (1,5 MB)
108 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania komisji konkursowych i regulaminu konkursów na stanowisko komendanta wojewódzkiego oraz komendanta powiatowego (miejskiego) Policji. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 108 (1,3 MB)
107 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lutego 1999 r. z dnia 3 lutego 1999 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 107 (1,6 MB)
106 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań i zasad organizacji policji sądowej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 106 (1,5 MB)
105 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych w Białej Podlaskiej, Bydgoszczy, Jeleniej Górze, Kielcach-Masłowie, Łodzi-Lublinku, Mielcu, Szymanach koło Szczytna, Świdniku, Zielonej Górze-Babimoście i Zielonej Górze-Przylepie. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 105 (684,0 kB)
104 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad wypłacania odsetek za opóźnienie w ustaleniu lub wypłacie świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 104 (734,5 kB)
103 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie zakwaterowania tymczasowego oraz hoteli garnizonowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 103 (3,1 MB)
102 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 stycznia 1999 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania dyscyplinarnego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 102 (3,2 MB)
101 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 1999 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania delegatów na Pierwszy Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 101 (2,3 MB)
100 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu powoływania i odwoływania członków Rady Konsultacyjnej przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 100 (689,2 kB)
99 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 99 (2,5 MB)
98 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 98 (1018,8 kB)
97 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 97 (509,2 kB)
96 Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 r. - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 96 (2,0 MB)

< Dziennik nr 11

Dziennik nr 13 >