Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1999 r. separator

Nr 110

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (4,9 MB)

< Dziennik nr 109

Dziennik nr 111 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1278 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1278 (1,1 MB)
1277 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1999 r. w sprawie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach niektórych zobowiązań podatkowych oraz poszczególnych kategorii podatników. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1277 (2,0 MB)
1276 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1276 (1,4 MB)
1275 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1999 r. w sprawie określenia wysokości opłat przeznaczonych na dopłaty do eksportu cukru oraz zasad stosowania dopłat do cukru wyeksportowanego, w ramach kwoty B, w 2000 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1275 (751,7 kB)
1274 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN) Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1274 (772,2 kB)
1273 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia minimalnej wysokości środków własnych przeznaczonych na prowadzenie przez bank działalności maklerskiej oraz rachunków papierów wartościowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1273 (772,2 kB)
1272 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia minimalnej wielkości środków własnych domu maklerskiego oraz maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do środków własnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1272 (660,7 kB)
1271 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia minimalnej wysokości kapitału akcyjnego spółki prowadzącej rynek pozagiełdowy. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1271 (660,7 kB)
1270 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zakresu, trybu, formy oraz terminów dostarczania informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej domów maklerskich oraz banków prowadzących działalność maklerską i banków prowadzących rachunki papierów wartościowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1270 (8,3 MB)
1269 Rozporządzenie Rady Ministra z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu i warunków pożyczania papierów wartościowych z udziałem domów maklerskich, banków prowadzących działalność maklerską oraz banków prowadzących rachunki papierów wartościowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1269 (5,3 MB)
1268 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie nadania statusu miasta miejscowościom oraz zmiany granic miast. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1268 (1,5 MB)
1267 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia siedzib władz gmin. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1267 (35,3 MB)
1266 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1266 (1,4 MB)
1265 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie określenia powiatów (gmin) zagrożonych strukturalną recesją i degradacją społeczną, w których stosuje się szczególne instrumenty ekonomiczno-finansowe i inne preferencje oraz przyznaje się prawo do zasiłku i stypendium zamieszkałym w nich bezrobotnym. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1265 (2,1 MB)
1264 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie określenia powiatów (gmin) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1264 (671,3 kB)
1263 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za składowanie odpadów. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1263 (463,2 kB)
1262 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1262 (1,0 MB)
1261 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za wprowadzenie substancji zanieczyszczających do powietrza oraz za usuwanie drzew lub krzewów. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1261 (553,6 kB)
1260 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie uposażenia członków krajowych Polskiej Akademii Nauk. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1260 (553,6 kB)
1259 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie uprawnień dyscyplinarnych ministrów, kierowników urzędów i instytucji wobec żołnierzy pełniących służbę w podporządkowanych im jednostkach organizacyjnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1259 (1,5 MB)
1258 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby wojskowej oraz uposażenia żołnierzy zawodowych wyznaczonych na stanowiska służbowe w jednostkach organizacyjnych poza resortem obrony narodowej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1258 (1,3 MB)
1257 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie należności pieniężnych i świadczeń otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa i pracowników wojska zatrudnionych w jednostkach wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1257 (2,8 MB)
1256 Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1256 (6,2 MB)
1255 Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1255 (4,9 MB)

< Dziennik nr 109

Dziennik nr 111 >