Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1999 r. separator

Nr 106

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (2,1 MB)

< Dziennik nr 105

Dziennik nr 107 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1216 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 grudnia 1999 r. sygn. akt K. 22/99. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1216 (1,1 MB)
1215 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 1999 r. sygn. akt K. 4/99. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1215 (1,1 MB)
1214 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wysokospecjalistycznych procedur medycznych finansowanych z budżetu państwa oraz zasad i trybu udzielania tych świadczeń. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1214 (1,2 MB)
1213 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych zasad ich zwracania. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1213 (2,2 MB)
1212 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 1999 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych zasad ich zwracania. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1212 (3,1 MB)
1211 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących policjantom oraz członkom ich rodzin. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1211 (705,9 kB)
1210 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia wysokości składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1210 (570,6 kB)
1209 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie wzorów znaków opłaty skarbowej i urzędowych blankietów wekslowych oraz warunków ich wymiany. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1209 (1,1 MB)
1208 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1999 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, wzoru potwierdzenia tego zgłoszenia, wzoru zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym oraz zasad ustalania tymczasowych numerów identyfikacyjnych - dla podatników podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1208 (634,5 kB)
1207 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1999 r. w sprawie wzoru deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1207 (353,0 kB)
1206 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania kary zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1206 (2,1 MB)

< Dziennik nr 105

Dziennik nr 107 >