Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1999 r. separator

Nr 100

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument   (864,8 kB)

< Dziennik nr 99

Dziennik nr 101 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1176 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu ich udzielania oraz rozliczania tych dotacji w 1999 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1176  (2,4 MB)
1175 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1175  (5,4 MB)
1174 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznań i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1174  (713,1 kB)
1173 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 1999 r. w sprawie zakresu dodatkowych informacji podawanych w sprawozdaniach finansowych innych niż banki jednostek będących emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu lub emitentami papierów wartościowych ubiegających się o ich dopuszczenie do publicznego obrotu. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1173  (1,6 MB)
1172 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, regulaminu Rady Nadzorczej i zasad wynagradzania jej członków. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1172  (893,6 kB)
1171 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1999 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 1999 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1999 pozycja 1171  (864,8 kB)

< Dziennik nr 99

Dziennik nr 101 >