Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1998 r. separator

Nr 98

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (2,3 MB)

< Dziennik nr 97

Dziennik nr 99 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
627 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 1998 r. w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłaty za wydanie licencji pracownika ochrony. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 627 (459,4 kB)
626 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 1998 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 626 (1,5 MB)
625 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 lipca 1998 r. w sprawie określenia wzorów wniosku o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 625 (1,7 MB)
624 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 1998 r. w sprawie zasad odbywania stażu asesorskiego asesorów sądów wojskowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 624 (577,8 kB)
623 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 lipca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad wypłacania subwencji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzącym zakłady pracy chronionej, w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 623 (1,1 MB)
622 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 lipca 1998 r. w sprawie określenia trybu przekazywania informacji o realizacji obrotu specjalnego z zagranicą. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 622 (552,7 kB)
621 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie określenia szczególnych rodzajów i zakresu działalności gospodarczej nie wymagających uzyskania koncesji. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 621 (1010,3 kB)
620 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lipca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Socjalnej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 620 (466,2 kB)
619 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1998 r. w sprawie ustalenia dla producentów cukru minimalnej ceny zbytu cukru na rynku krajowym. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 619 (466,2 kB)
618 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1998 r. w sprawie utworzenia Gorzowskiej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 618 (897,9 kB)
617 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz przedsiębiorstw państwowych podlegających przekształceniu w jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, których akcje zostaną wniesione do Spółek Cukrowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 617 (440,3 kB)
616 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1998 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 616 (440,3 kB)
615 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1998 r. w sprawie ustalenia kwot produkcji cukru. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 615 (1,1 MB)
614 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1998 r. w sprawie trybu składania wniosków i szczegółowych zasad przyznawania dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na rok 1998 na dofinansowanie zadań wynikających z „Programu rekultywacji terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej”. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 614 (1,2 MB)
613 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 613 (541,6 kB)
612 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad wyceny nieruchomości oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 612 (3,2 MB)
611 Ustawa z dnia 25 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o finansowaniu gmin. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 611 (443,5 kB)
610 Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 610 (443,5 kB)
609 Ustawa z dnia 2 lipca 1998 r. o ratyfikacji Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza, sporządzonej w Montego Bay dnia 10 grudnia 1982 r., wraz z Porozumieniem w sprawie implementacji części XI Konwencji, sporządzonym w Nowym Jorku dnia 29 lipca 1994 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 609 (489,7 kB)
608 Ustawa z dnia 26 czerwca 1998 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o wspólnej granicy państwowej, stosunkach prawnych na niej obowiązujących oraz o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach granicznych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 608 (489,7 kB)
607 Ustawa z dnia 17 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 607 (2,3 MB)

< Dziennik nr 97

Dziennik nr 99 >