Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1998 r. separator

Nr 86

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (1,2 MB)

< Dziennik nr 85

Dziennik nr 87 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
552 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 czerwca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków transportu zwierząt. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 552 (2,4 MB)
551 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i wzorów legitymacji służbowych i innych dokumentów policjantów, organów właściwych do ich wydawania oraz zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 551 (471,6 kB)
550 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 1998 r. w sprawie aplikantów sądowych i prokuratorskich. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 550 (3,1 MB)
549 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 549 (2,9 MB)
548 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 czerwca 1998 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad postępowania dotyczącego zwrotu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów poniesionych przez pracodawców w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 548 (7,8 MB)
547 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 czerwca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad obniżenia wpłat pracodawców na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 547 (591,9 kB)
546 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie trybu wykonywania czynności przez pracowników Urzędu Dozoru Technicznego i inspektoratów dozoru technicznego w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji i jednostkach organizacyjnych Urzędu Ochrony Państwa. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 546 (1,0 MB)
545 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu przyznawania gminom subwencji drogowej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 545 (493,0 kB)
544 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wypadków i warunków pobierania odsetek wyrównawczych oraz sposobu ich naliczania. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 544 (1,2 MB)
543 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu postępowania pracowników ochrony przy użyciu broni palnej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 543 (1,2 MB)

< Dziennik nr 85

Dziennik nr 87 >