Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1998 r. separator

Nr 69

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (1,1 MB)

< Dziennik nr 68

Dziennik nr 70 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
458 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 1998 r. w sprawie dokumentacji wymaganej przy prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia oraz czasu jej przechowywania. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 458 (1,1 MB)
457 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 1998 r. w sprawie rodzajów dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 457 (542,3 kB)
456 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 1998 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru funduszy emerytalnych, wzoru tego rejestru oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach o wpis do rejestru funduszy emerytalnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 456 (604,8 kB)
455 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie określenia wielkości progowej i ceny progu dla towarów rolnych przywożonych z zagranicy. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 455 (4,6 MB)
454 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 454 (1,2 MB)
453 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 maja 1998 r. w sprawie określenia zakresu wyłączonego mienia, przeznaczonego na pomoc dla pracowników upadłego przedsiębiorcy oraz ich rodzin, sposobu zarządzania i likwidacji tego mienia. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 453 (568,2 kB)
452 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 maja 1998 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać specjalistyczne jednostki i inne podmioty wykonawstwa urządzeniowego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 452 (498,5 kB)
451 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 maja 1998 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargu na sprzedaż lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 451 (1,6 MB)
450 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad nabywania przez kierowników jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych lasów, gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz innych nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych i prawnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 450 (1,1 MB)
449 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1998 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 449 (1,1 MB)
448 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wypadków, w których wynagrodzenia w gospodarce pozabudżetowej, szkołach wyższych i innych jednostkach prowadzących gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o szkolnictwie wyższym oraz jednostkach prowadzących gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych mogą być wypłacane poza limitem. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 448 (1,1 MB)

< Dziennik nr 68

Dziennik nr 70 >