Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1998 r. separator

Nr 65

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (2,9 MB)

< Dziennik nr 64

Dziennik nr 66 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
429 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 maja 1998 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 429 (1,0 MB)
428 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 maja 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 428 (1,0 MB)
427 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 maja 1998 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych dla kandydatów na kuratorów, sekretarzy sądowych i osób na stanowiska referendarzy sądowych oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 427 (529,2 kB)
426 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 maja 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników placówek naukowych, pomocniczych placówek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 426 (1,8 MB)
425 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 425 (629,5 kB)
424 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 maja 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych oraz zasad odpłatności za ich przeprowadzanie. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 424 (1,2 MB)
423 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 1998 r. zmieniające rozporządznie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 423 (1,0 MB)
422 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów do budowy Systemów Gazociągów Tranzytowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 422 (908,1 kB)
421 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla przemysłu motoryzacyjnego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 421 (1,2 MB)
420 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre maszyny i urządzenia inwestycyjne dla przemysłu motoryzacyjnego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 420 (406,9 kB)
419 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 1998 r. w sprawie określenia rodzajów stanowisk, na których zatrudnia się funkcjonariuszy Inspekcji Celnej, oraz wysokości i trybu przyznawania miesięcznego dodatku inspekcyjnego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 419 (553,6 kB)
418 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 1998 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 418 (553,6 kB)
417 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1998 r. w sprawie wysokości, trybu i terminów wnoszenia opłat przez powszechne towarzystwa emerytalne, pracownicze towarzystwa emerytalne oraz pracodawców prowadzących pracownicze programu emerytalne, pobieranych przez Urząd Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 417 (1,1 MB)
416 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt informacyjny, sposobu i terminu jego udostępniania przez otwarty fundusz emerytalny, treści informacji przekazywanych członkom funduszy emerytalnych dotyczących środków gromadzonych na ich rachunkach, sposobu i terminów udostępniania tych informacji członkom funduszu oraz zakresu i terminów przekazywania do Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi sprawozdań i bieżących informacji przez towarzystwo emerytalne i fundusz emerytalny. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 416 (2,9 MB)

< Dziennik nr 64

Dziennik nr 66 >