Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1998 r. separator

Nr 55

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (1,1 MB)

< Dziennik nr 54

Dziennik nr 56 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
363 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 kwietnia 1998 r. - sygn. akt K. 10/97. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 363 (618,0 kB)
362 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłączenie na podstawie certyfikatu zgodności. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 362 (1,9 MB)
361 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 1998 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia wykazu oraz centralnej ewidencji osób, wobec których w postępowaniu upadłościowym orzeczono zakaz prowadzenia określonej działalności. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 361 (1,0 MB)
360 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 1998 r. w sprawie trybu sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości, handlowego statku morskiego lub statku żeglugi śródlądowej w postępowaniu upadłościowym. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 360 (1,1 MB)
359 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 1998 r. w sprawie szczególnych kwalifikacji oraz warunków wymaganych od kandydatów na syndyków upadłości. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 359 (563,7 kB)
358 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 1998 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia syndyka upadłości i zarządcy odrębnego majątku. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 358 (589,0 kB)
357 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości jednorazowego udszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej i chorób zawodowych oraz zasiłku chorobowego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 357 (1,0 MB)
356 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 24 kwietnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania zwolnień od pracy osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 356 (457,8 kB)
355 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 355 (4,2 MB)
354 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych skór surowych i wyprawionych w 1998 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 354 (565,4 kB)
353 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Studiów Strategicznych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 353 (1,2 MB)
352 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1998 r. w sprawie organizacji pracy, składu oraz zasad wynagradzania członków komisji rozpatrującej wnioski o wyrażenie zgody na zatrudnienie osób, które pełniły funkcje publiczne. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 352 (1,1 MB)
351 Ustawa z dnia 20 marca 1998 r. o zmianie ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 351 (1,1 MB)

< Dziennik nr 54

Dziennik nr 56 >