Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1998 r. separator

Nr 53

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (1,0 MB)

< Dziennik nr 52

Dziennik nr 54 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
341 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 kwietnia 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków gospodarki finansowej wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego oraz szczegółowych warunków ewidencji przychodów i kosztów związanych z działalnością ośrodka. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 341 (1,1 MB)
340 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 kwietnia 1998 r. w sprawie rodzajów dokumentów i zakresu informacji wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na zarządzaniu liniami kolejowymi i wykonywaniu przewozów kolejowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 340 (989,7 kB)
339 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 1998 r. w sprawie uposażenia zasadniczego dla typowych stanowisk służbowych policjantów, jego wzrostu z tytułu wysługi lat oraz szczegółowych zasad otzymywania i wysokości dodatków do uposażenia policjantów. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 339 (2,0 MB)
338 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 1998 r. w sprawie uposażenia zasadniczego policjantów. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 338 (917,4 kB)
337 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 kwietnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 337 (557,9 kB)
336 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 kwietnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania zezwoleń i zgód na zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobkowej przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 336 (2,2 MB)
335 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla niektórych pracowników cywilnych więziennictwa. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 335 (946,8 kB)
334 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 kwietnia 1998 r. w sprawie kryteriów, form i trybu przyznawania pomocy pieniężnej z Państwowego Funduszu Kombatantów. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 334 (1,3 MB)
333 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 16 kwietnia 1998 r. w sprawie trybu i warunków przeprowadzenia przetargów w celu wyboru podmiotów, którym będą wydane koncesje na świadczenie usług telekomunikacyjnych łącznie z zezwoleniem na zakładanie i używanie urządzeń i sieci telekomunikacyjnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 333 (1,1 MB)
332 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 kwietnia 1998 r. w sprawie wielkości, sposobu gromadzenia oraz kontroli stanu zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła oraz wydobywaniem i dystrybucją paliw gazowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 332 (1,7 MB)
331 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 331 (488,5 kB)
330 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i trybu stosowania przepisów ustawy o badaniach i certyfikacji do wyrobów produkowanych w kraju i importowanych wyłącznie na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, a także właściwości organów w tych sprawach. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 330 (1,0 MB)

< Dziennik nr 52

Dziennik nr 54 >