Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1998 r. separator

Nr 45

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (1002,4 kB)

< Dziennik nr 44

Dziennik nr 46 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
287 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 marca 1998 r. w sprawie wysokości prowizji od pobieranych opłat w międzynarodowym transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 287 (536,7 kB)
286 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych wykorzystywanych w międzynarodowym transporcie drogowym oraz jednostek wyznaczonych do ich pobierania. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 286 (541,2 kB)
285 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg polskich statków morskich. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 285 (463,4 kB)
284 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 284 (1,1 MB)
283 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 19 marca 1998 r. w sprawie określenia zasad współdziałania organów Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej z wojskowymi organami weterynaryjnymi. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 283 (621,7 kB)
282 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 3 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 282 (796,3 kB)
281 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 3 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 281 (1,4 MB)
280 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 280 (3,5 MB)
279 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 kwietnia 1998 r. zmieniające rozprządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej resortu spraw wewnętrznych i administracji. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 279 (1,3 MB)
278 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 kwietnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych wojskowych jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 278 (460,0 kB)
277 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez organy administracji rządowej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 277 (441,1 kB)
276 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 marca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz odwoływania członków Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także szczegółowych zasad działania Rady Nadzorczej i szkolenia jej członków oraz wysokości ich wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 276 (1,3 MB)
275 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 275 (623,0 kB)
274 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie właściwości urzędów celnych uprawnionych do orzekania w postępowaniu karnym skarbowym. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 274 (1,3 MB)
273 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 273 (362,2 kB)
272 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 272 (1,2 MB)
271 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli akademickich. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 271 (2,6 MB)
270 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 270 (1002,4 kB)

< Dziennik nr 44

Dziennik nr 46 >