Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1998 r. separator

Nr 37

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (570,7 kB)

< Dziennik nr 36

Dziennik nr 38 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
216 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 marca 1998 r. w sprawie zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału placówek podstawowej opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad osobami uzależnionymi od alkoholu. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 216 (3,5 MB)
215 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w zakładach opieki zdrowotnej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 215 (2,2 MB)
214 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 lutego 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 214 (2,1 MB)
213 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 lutego 1998 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania egzaminu z języka polskiego, składanego przez cudzoziemca ubiegającego się o prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza stomatologa lub o ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza stomatologa. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 213 (1,6 MB)
212 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłat za zezwolenia na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 212 (535,0 kB)
211 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 marca 1998 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Archidiecezji Łódzkiej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 211 (440,4 kB)
210 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków z Funduszu Pracy oraz sposobu współpracy organów zatrudnienia z bankami i instytucjami finansującymi. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 210 (440,4 kB)
209 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 1998 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach wyższych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 209 (1,9 MB)
208 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 lutego 1998 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia wyższe w roku akademickim 1998/1999. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 208 (558,5 kB)
207 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 marca 1998 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 207 (1,2 MB)
206 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania satutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 206 (1,2 MB)
205 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 marca 1998 r. w sprawie wynagrodzeń zawodowych kuratorów sądowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 205 (540,6 kB)
204 Ustawa z dnia 6 lutego 1998 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 204 (1,1 MB)
203 Ustawa z dnia 6 lutego 1998 r. o uznaniu stopni naukowych, dyplomów i tytułów zawodowych nadanych przez Polski Uniwersytet na Obczyźnie. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 203 (579,5 kB)
202 Ustawa z dnia 22 stycznia 1998 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Głównego Urzędu Miar. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 202 (570,7 kB)

< Dziennik nr 36

Dziennik nr 38 >