Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1998 r. separator

Nr 25

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (1,8 MB)

< Dziennik nr 24

Dziennik nr 26 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
146 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 lutego 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w związku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, związków zawodowych i związków pracodawców w węzłowych sprawach publicznych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 146 (558,6 kB)
145 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 11 lutego 1998 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Kolejnictwa. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 145 (957,4 kB)
144 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 6 lutego 1998 r. w sprawie określenia ogólnego dopuszczalnego połowu niektórych gatunków ryb na polskich obszarach morskich w 1998 r. oraz sposobu i warunków podziału ogólnego dopuszczalnego połowu na kwoty połowowe. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 144 (901,8 kB)
143 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 1998 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Domowi Opieki Kościoła Chrześcijan Baptystów. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 143 (502,9 kB)
142 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 1998 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Chrześcijańskiemu Centrum Edukacyjnemu „Diament”. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 142 (484,7 kB)
141 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 1998 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Akcji Katolickiej Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 141 (484,7 kB)
140 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lutego 1998 r. w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze organów państwowej Inspekcji Handlowej upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 140 (1,1 MB)
139 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 10 lutego 1998 r. w sprawie zakazu przeprowadzania ochronnych szczepień zwierząt przeciwko określonym chorobom zakaźnym na obszarach objętych badaniami kontrolnymi. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 139 (1,1 MB)
138 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 lutego 1998 r. w sprawie oznaczania opakowań. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 138 (1,6 MB)
137 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie ustanowienia nieautomatycznej rejestracji obrotu niektórymi towarami. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 137 (480,6 kB)
136 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lutego 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Teresy Kamińskiej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 136 (480,6 kB)
135 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 135 (668,6 kB)
134 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1998 r. w sprawie zadań Rady Legislacyjnej oraz szczegółowych zasad i trybu jej funkcjonowania. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 134 (1,3 MB)
133 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych na skup i przechowywanie zapasów ryb morskich. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 133 (506,7 kB)
132 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowego zakazu przywozu żelatyny. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 132 (506,7 kB)
131 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów i zasiłków wychowawczych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 131 (713,9 kB)
130 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998 r. w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 130 (1,8 MB)

< Dziennik nr 24

Dziennik nr 26 >