Nasza strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej w Polityce Prywatności.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1998 r. separator

Nr 164

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (2,4 MB)

< Dziennik nr 163

Dziennik nr 165 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1195 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie recept lekarskich. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1195 (3,7 MB)
1194 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1194 (1,7 MB)
1193 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie krajowej sieci szpitali oraz ich poziomów referencyjnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1193 (12,7 MB)
1192 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie nadania statutu Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1192 (1,2 MB)
1191 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad tworzenia delegatur urzędu wojewódzkiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1191 (617,5 kB)
1190 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne z uwzględnieniem dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i budżetu państwa. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1190 (691,6 kB)
1189 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1189 (691,6 kB)
1188 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1188 (537,3 kB)
1187 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1187 (1,0 MB)
1186 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzania do powietrza substancji zanieczyszczających z procesów technologicznych i operacji technicznych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1186 (502,6 kB)
1185 Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1185 (491,1 kB)
1184 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie określenia wzoru wniosku stosowanego w postępowaniu o wydanie pozwoleń na przywóz niektórych pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, wykazu dokumentów i informacji, które powinny być dołączone do wniosku, warunków wydania i wykorzystania pozwolenia, sposobu i trybu ewidencjonowania wydanych pozwoleń w ramach kontyngentu taryfowego w roku 1999. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1184 (2,0 MB)
1183 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju dokumentów oraz zakresu informacji wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na bezcłowy przywóz z zagranicy części do montażu przemysłowego samochodów osobowych oraz zasad udzielania koncesji na taki przywóz. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1183 (962,0 kB)
1182 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu żelatyną. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1182 (441,7 kB)
1181 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu towarów, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1181 (1,4 MB)
1180 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu rozliczeń udziałów gmin i województw we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1180 (689,8 kB)
1179 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania gminom części rekompensującej subwencji ogólnej dla gmin, w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1179 (595,2 kB)
1178 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie emisji obligacji rocznej pożyczki państwowej o oprocentowaniu stałym. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1178 (595,2 kB)
1177 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania regionalnych inspektoratów celnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1177 (510,1 kB)
1176 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wypadków, w których nie powstaje dług celny. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1176 (510,1 kB)
1175 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie zasad i terminów sporządzania sprawozdawczości budżetowej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1175 (19,8 MB)
1174 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1174 (624,5 kB)
1173 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie właściwości urzędów celnych uprawnionych do orzekania w postępowaniu karnym skarbowym. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1173 (1,9 MB)
1172 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie właściwości rzeczowej i miejscowej organów celnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1172 (1,2 MB)
1171 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia taryf dla paliw gazowych do dystrybucji. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1171 (3,1 MB)
1170 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia taryf dla gazu ziemnego dostarczanego do sieci gazowej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1170 (502,9 kB)
1169 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1169 (1,0 MB)
1168 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1168 (3,6 MB)
1167 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, regulaminu Rady Nadzorczej i zasad wynagradzania jej członków. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1167 (1,8 MB)
1166 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Centrum Badań i Certyfikacji. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1166 (981,4 kB)
1165 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli płatników składek. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1165 (1,3 MB)
1164 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, domowników oraz osób pobierających emeryturę lub rentę rolniczą, a także terminów i trybu ich opłacania. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1164 (1,2 MB)
1163 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie warunków i kryteriów tworzenia i znoszenia wolnych obszarów celnych i składów wolnocłowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1163 (2,4 MB)

< Dziennik nr 163

Dziennik nr 165 >