Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1998 r. separator

Nr 162

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (11,7 MB)

< Dziennik nr 161

Dziennik nr 163 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1154 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Weterynarii. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1154 (598,3 kB)
1153 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu tworzenia Głównego Inspektoratu Weterynarii oraz zmiany statutu Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1153 (526,7 kB)
1152 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1998 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1152 (1004,0 kB)
1151 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Regulacji Energetyki. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1151 (1004,0 kB)
1150 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1998 r. w sprawie określenia czynności, których wykonywanie uznaje się za praktykę w zakresie organizowania imprez turystycznych i w zakresie obsługi turystów oraz dokumentów stwierdzających jej posiadanie. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1150 (1,1 MB)
1149 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1998 r. w sprawie trybu kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę i organy administracji niezespolonej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1149 (609,1 kB)
1148 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu powiatowych zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności i ich właściwości miejscowej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1148 (1,4 MB)
1147 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych powiatowych służb, inspekcji i straży, których kierownicy są właściwi do wykonywania zadań dla powiatu sąsiedniego, na którego obszarze przed dniem 1 stycznia 1999 r. nie było siedzib odpowiednich rejonowych jednostek organizacyjnych, oraz obszaru ich działania. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1147 (2,3 MB)
1146 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania i organizacji Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1146 (1,2 MB)
1145 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na towary przywożone z zagranicy na potrzeby zapobiegania i likwidacji skutków klęski żywiołowej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1145 (1009,1 kB)
1144 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1998 r. w sprawie określenia organów właściwych w zakresie administracji geologicznej i nadzoru górniczego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1144 (1,3 MB)
1143 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1143 (627,7 kB)
1142 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków i limitów na podwyżki wynagrodzeń w 1998 r. osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w państwowej sferze budżetowej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1142 (627,7 kB)
1141 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowego zasięgu terytorialnego i właściwości rzeczowej Oddziału Centralnego i oddziałów terenowych Urzędu Regulacji Energetyki. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1141 (1,2 MB)
1140 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad finansowania Polskiej Akademii Nauk oraz gospodarki finansowej jej placówek naukowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1140 (2,4 MB)
1139 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przekazywania inwestycji centralnych samorządom województw i powiatom oraz wykazu inwestycji centralnych podlegających przekazaniu. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1139 (3,4 MB)
1138 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie kar pieniężnych za naruszenie wymagań ochrony środowiska oraz rejestru decyzji dotyczących tych kar. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1138 (3,0 MB)
1137 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN). Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1137 (533,9 kB)
1136 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowego zasięgu terytorialnego oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1136 (533,9 kB)
1135 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie objęcia przepisami Prawa geologicznego i górniczego prowadzenia określonych robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1135 (413,7 kB)
1134 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie określenia wykazu szkół, które prowadzą ministrowie właściwi do spraw: wewnętrznych, obrony narodowej i sprawiedliwości. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1134 (2,4 MB)
1133 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy przedsiębiorstw państwowych, wobec których zadania i kompetencje organu założycielskiego wykonuje Minister Skarbu Państwa, oraz listy przedsiębiorstw, wobec których zadania i kompetencje organu założycielskiego wykonują inne niż Minister Skarbu Państwa organy administracji rządowej, a także szczegółowych zasad i trybu przejęcia przez wojewodów i Ministra Skarbu Państwa zadań i kompetencji organu założycielskiego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1133 (516,3 kB)
1132 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie określenia wysokości opłat przeznaczonych na dopłaty do eksportu cukru oraz zasad stosowania dopłat do cukru wyeksportowanego, w ramach kwoty B, w 1999 r. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1132 (1,1 MB)
1131 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dozoru technicznego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1131 (1,1 MB)
1130 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 1998. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1130 (1,2 MB)
1129 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za wprowadzenie substancji zanieczyszczających do powietrza oraz za usuwanie drzew lub krzewów. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1129 (2,9 MB)
1128 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie opłat za składowanie odpadów. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1128 (16,3 MB)
1127 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1127 (1,2 MB)
1126 Ustawa z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1126 (13,1 MB)
1125 Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1125 (1,8 MB)
1124 Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1124 (3,3 MB)
1123 Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o prokuraturze. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1123 (1,2 MB)
1122 Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1122 (551,7 kB)
1121 Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1121 (2,5 MB)
1120 Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o przedsiębiorstwie państwowym „Polskie Koleje Państwowe”. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1120 (1,7 MB)
1119 Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1119 (572,4 kB)
1118 Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1118 (35,4 MB)
1117 Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1117 (1,3 MB)
1116 Ustawa z dnia 16 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz o zmianie niektórych ustaw. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1116 (2,5 MB)
1115 Ustawa z dnia 10 grudnia 1998 r. o zmianie ustaw: o zakładach opieki zdrowotnej, o zawodzie lekarza, o zawodach pielęgniarki i położnej, o szkolnictwie wyższym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1115 (6,2 MB)
1114 Ustawa z dnia 3 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1114 (555,1 kB)
1113 Ustawa z dnia 3 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o zwrocie majątku utraconego przez związki zawodowe i organizacje społeczne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego oraz ustawy o zmianie ustawy o zwrocie majątku utraconego przez związki zawodowe i organizacje społeczne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego oraz o zmianie ustawy o związkach zawodowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1113 (3,2 MB)
1112 Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1112 (11,7 MB)

< Dziennik nr 161

Dziennik nr 163 >