Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1998 r. separator

Nr 161

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (1,0 MB)

< Dziennik nr 160

Dziennik nr 162 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1111 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia limitów cen leków, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku, wydawanych ubezpieczonym bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1111 (21,2 MB)
1110 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 grudnia 1998 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1110 (8,4 MB)
1109 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1109 (10,0 MB)
1108 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi). Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1108 (1,1 MB)
1107 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości i warunków otrzymywania uposażenia oraz innych należności pieniężnych przysługujących policjantom skierowanym do szkoły lub na przeszkolenie albo studia w kraju. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1107 (1,3 MB)
1106 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1106 (2,9 MB)
1105 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1105 (679,9 kB)
1104 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1104 (1,2 MB)
1103 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1103 (1,1 MB)
1102 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1102 (1,2 MB)
1101 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1101 (642,0 kB)
1100 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1100 (657,8 kB)
1099 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1099 (1,2 MB)
1098 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1098 (1,1 MB)
1097 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1097 (1,1 MB)
1096 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1096 (600,9 kB)
1095 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1095 (608,9 kB)
1094 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1094 (1,2 MB)
1093 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1093 (1,2 MB)
1092 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1092 (1,2 MB)
1091 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1091 (579,6 kB)
1090 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1090 (532,6 kB)
1089 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1089 (553,2 kB)
1088 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1088 (1,2 MB)
1087 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1087 (1,2 MB)
1086 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska , Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1086 (1,2 MB)
1085 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1085 (1,1 MB)
1084 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1084 (542,6 kB)
1083 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1083 (554,9 kB)
1082 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności organów dozoru technicznego. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1082 (2,0 MB)
1081 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1081 (5,5 MB)
1080 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania marż urzędowych oraz określenia zasad stosowania cen w obrocie importowanymi lekami gotowymi, surowicami i szczepionkami oraz środkami antykoncepcyjnymi. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1080 (1,2 MB)
1079 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania marż urzędowych oraz określenia zasad stosowania cen w obrocie niektórymi testami diagnostycznymi stosowanymi w leczeniu cukrzycy. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1079 (1,3 MB)
1078 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1078 (2,5 MB)
1077 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie zakresu oraz terminów dostarczania Komisji Papierów Wartościowych i Giełd okresowych sprawozdań i bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1077 (6,7 MB)
1076 Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1076 (1,0 MB)

< Dziennik nr 160

Dziennik nr 162 >