Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Rozumiem

Dziennik Ustaw 1998 r. separator

Nr 160

    
Pliki spisu treści: Pobierz dokument  (1,0 MB)

< Dziennik nr 159

Dziennik nr 161 >

Lista aktów
PozycjaTytułPliki
1075 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 1999. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1075 (5,7 MB)
1074 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1074 (10,2 MB)
1073 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów samorządu województwa. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1073 (10,0 MB)
1072 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie określenia terminu ważności prospektu emisyjnego Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1072 (2,0 MB)
1071 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu dróg krajowych i wojewódzkich. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1071 (13,3 MB)
1070 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1070 (1,8 MB)
1069 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań i kryteriów, jakim powinni odpowiadać świadczeniodawcy, oraz zasad i trybu zawierania umów ze świadczeniodawcami na pierwszy rok działalności Kas Chorych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1069 (593,2 kB)
1068 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1068 (521,2 kB)
1067 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie daty zaprzestania przez Ministra Finansów ustalania taryf oraz opłat za nielegalny pobór energii elektrycznej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1067 (521,2 kB)
1066 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ulg we wpłatach z zysku przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa wykonujących zadania na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1066 (521,2 kB)
1065 Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz o zmianie ustawy o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1065 (616,6 kB)
1064 Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1064 (1,8 MB)
1063 Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. Prawo dewizowe. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1063 (7,0 MB)
1062 Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1062 (2,4 MB)
1061 Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1061 (533,1 kB)
1060 Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1060 (533,1 kB)
1059 Ustawa z dnia 10 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1059 (1,1 MB)
1058 Ustawa z dnia 3 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Pobierz dokument Dziennik Ustaw, rok 1998 pozycja 1058 (1,0 MB)

< Dziennik nr 159

Dziennik nr 161 >